Internacionalització

En un món cada cop més global, petit i competitiu, es fa necessari posar la vista en nous horitzons més enllà del mercat local. El fet de vendre els productes o serveis fora de les fronteres del mercat nacional, així com fer-se un nom en altres països i mercats estrangers es torna cada cop més necessari no només degut a l’actual situació econòmica, sinó també als cada cop més ràpids canvis tecnològics i socials que es van produint arreu del món, donant com a resultat un panorama politicosocial en constant canvi, que no ens permet restar a casa permanentment com en temps passats.

En aquest sentit, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls és una eina de gran eficàcia per a poder trencar les barreres que les empreses es troben en el camí cap a la consecució de l’establiment de relacions comercials amb socis comercials estrangers.

La Cambra de Comerç de Valls facilita a l’empresa l’emissió i legalització de documentació necessària per a exportar:

 • Certificats d’origen
 • Quaderns ATA
 • Certificats de lliure venda
 • Certificats de pertinença al cens
 • Documents per a desplaçats a l’estranger
 • Tramitacions consulars i conveni de la Haya
 • Agilitat de tràmits des la Cambra de Valls.

El Departament de Comerç Exterior de la Cambra de Comerç de Valls resol dubtes de l’empresa respecte a l’exportació:

 • Documentació i tràmits d’exportació/importació
 • Consulta dels aranzels aplicats per països tercers i la UE.
 • Barreres a la internacionalització per país.
 • Classificació aranzelària dels productes.
 • Operativa logística internacional.

A la Cambra et donem una resposta ràpida i et resoldrem dubtes. Per a més informació contacteu amb:

Sergi Mestres Tenias
Departament de Comerç Exterior
internacional@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456

També et pot interessar