ofertes EMPRESES
Comerç exterior > Internacionalització
CODI : EORI. PREGUNTES FREQÜENTS
Des del 1 de Juliol de 2010, una vegada superats els problemes d’alguns Estats membres de la UE sobre la implantació de l’EORI, es obligatòria la consignació d’aquest codi a les declaracions duaneres. Per a que les duanes de la UE admetin un despatx duaner de importació o exportació l’empresa ha de tenir registrat el número EORI a l’agència tributària.

QUE ES EL CODI EORI?

El EORI es un codi d’identificació únic a tota la UE. Els operadors econòmics que realitzin exportacions i importacions estan obligats a registrar-se i obtenir un codi EORI que s’ha d’utilitzar com a referencia comú en les relacions d’aquets amb les autoritats duaneres de tota la Comunitat. Amb aquesta mesura es vol reduir la càrrega administrativa i fer més simple l’intercanvi de informació entre autoritats duaneres de la UE.

QUINA COMPOSICIÓ TÉ EL EORI?

El Departament de Duanes i Impostos Especials es qui assigna el codi EORI a Espanya. Per als operadors registrats a Espanya, el codi EORI estarà compost per:
  • - Codi ISO de 2 dígits corresponents a Espanya (ES)
  • - Número de identificació fiscal assignat per l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (NIF).
A Espanya s’ha optat per el format ES (codi ISO d’Espanya) NIF, però no tots els Estats han escollit el mateix format tot i que si que anirà precedit per el codi ISO del país respectiu.

QUI POT OBTENIR UN CODI EORI?

La legislació restringeix l’assignació de l’EORI a aquells operadors amb personalitat jurídica pròpia i independent, per lo que les sucursals i els establiments permanents d’altres entitats faran ús del codi EORI assignat a la seva matriu. Si un operador no establert vol sol·licitar un codi EORI Espanya tindrà que, prèviament, demanar un NIF a l’Administració de la AEAT corresponent. Una vegada obtingui aquest NIF demanarà davant la duana de despatx l’assignació d’un codi EORI. Una vegada examinada la sol·licitud, es procedirà al registre sempre que el sol·licitant no hagi estat prèviament registrat en un altre Estat Membre, cosa que es verificarà consultant al sistema electrònic central.

EORI I VIES, SON EL MATEIX?

No s’ha de confondre el codi EORI amb el número VIES (NIF-IVA Intracomunitari), tot i que tinguin la mateixa composició. Cada codi té una finalitat diferent i seran gestionats de forma independent. Un operador que hagi estat assignat amb un codi EORI no podrà, per aquest fet, realitzar operacions intracomunitàries, excepte que estigui donat d’alta en el cens d’operadors intracomunitaris (VIES).

EORI I OEA (Operador Econòmic Autoritzat) son el mateix?

No. Estar donat d’alta a l’EORI es obligatori per a realitzar exportacions i importacions, mentre que el certificat de Operador Econòmic Autoritzat es sol·licita de manera voluntària. El certificat OEA implica que l’operador es de confiança per a la duana i gaudeix de certs avantatges en les seves operacions duaneres a tota la UE. Es a dir, tots els operadors econòmics han de tenir un codi EORI però sols aquells que ho vulguin sol·licitaran un certificat OEA, per a beneficiar-se dels avantatges corresponents.
començar a exportar: diagnòstic per a la externacionalització:
Exàmen ràpid a la potencial empresa exportadora per determinar el seu potencial exportador així com resoldre qualsevol dubte i traçar la millor estratègia d'internacionalització. Programa d'orientació empresarial.

El diagnòstic consta de 3 fases:

  • Reunió del tècnic de comerç exterior de la Cambra de Comerç de Valls amb el representant de l'empresa interessada per tractar els desitjos i objectius de l'empresa en quant a la introducció dels seus productes en un mercat estranger, així com obtindre informació general de l'empresa.
  • El·laboració d'un informe a càrrec del tècnic de comerç exterior de la Cambra de Valls sobre la viabilitat del projecte d'internacionalització.
  • LLiurament de l'informe a l representant de l'empresa i posterior presa de decisions.


PREU: 350 euros (IVA inclòs)

Email
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456
començar a exportar: ANÀLISI DE MERCATS
Ajudar a les empreses a escollir el mercat estranger que sigui més factible segons les seves necessitats i oferir assessorament per a millorar la introducció dels seus productes en cas de que ja estiguin exportant.

Dirigit a empreses que volen saber quin és el seu mercat objectiu, que volen estar segures que han escollit la millor estratègia d'entrada i/o que desitjen diversificar mercats

El temps que requereix realitzar un anàlisi de mercat d'aquestes característiques serà de 4-6 setmanes, depenent de les necessitats de l'empresa.

Preu: 425 euros (IVA inclòs)

Email
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456
començar a exportar: VISITES A EMPRESES
La Cambra de Comerç de Valls visita la seva empresa per conèixer de primera mà la situació d’aquesta i poder el·laborar un full de ruta d’internacionalització personalitzat que s’adapti a les seves necessitats.

Servei gratuit

Email
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456
començar a exportar: RECERCA DE SOCIS
Servei de la Cambra de Comerç de Valls consistent en la recerca de potencials clients per a l’empresa que vulgui exportar a un determinat país o que ja estigui exportant i vulgui ampliar la seva cuota de mercat.

Preu: A concretar

Email
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456

18/02/20
Visita a la Fundació Rosa Maria Vivar de Reus
  Ahir, dimarts 17 de febrer, una representació de la Cambra de Comerç de Valls, va visitar la Fundació Rosa Maria Vivar, de Reus, que neix de la necessitat de coordinar a totes les persones amb Alzheimer del territori.  Un...
Llegir més
12/02/20
BASES DEL CONCURS DE CARTELL FIRAGOST 2020
Està obert el concurs del cartell que serà anunciador de la FIRAGOST 2020 - 66a Fira-Exposició del Camp Català, que tindrà lloc els dies 4 i 5 d'agost, dimarts i dimecres, respectivament.   Aquest concurs...
Llegir més