Acreditacions

 • Acreditació de Cambra UNE-EN ISO 9001:2008 des de 16 de Desembre de 2009
 • Acreditació de CIEF UNE-EN ISO 9001-00 des de 20 de Març de 2002
 • Acreditació Grup CIEF UNE-EN ISO 9001:2008 des de 2 de Juny de 2011
 • CIEF i Cambra de Comerç de Valls són entitat autoritzada per actuar com a Agència de Col·locació i/o empresa de recol·locació, per el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
  • Operador de Calderes: núm. Exp. 54902/2009
  • Gasos Fluorats: núm. Exp. 1167/2011
  • Habilitació Professional Frigorista: núm. Exp. 111/2012.
 • Departament d’innovació Universitats i Empresa. Secretaria d’Indústria i Empresa
  • Instal·lador-Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (ITE): núm. 0769S
 • Departament de Sanitat i Seguretat Social. Institut d’Estudis de la Salut
  • Prevenció de la Legionel·la i 1ª i 2ª Renovació: núm. Reg. 16/2003
 • Dirección General de Ordenación e Inspección. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
  • Prevenció de la Legionel·la i 1ª i 2ª Renovació: núm. Reg. CLR 54/M
 • Departament d’Interior. Secretaria General. Direcció General del Joc i d’Espectacles
  • Personal de Control d’Accés: núm. 21/10012005
 • Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo
  • Targeta Professional de la Construcció TPC per Metall i Construcció: Homologació núm. 0505080027
 • Ministerio de Fomento, Dirección General de Transporte Terrestre
  • Targeta CAP, Formació Contínua. Certificat d’Aptitud Professional: núm. centre 2968
També et pot interessar