Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA: Projecte Europeu RESTART MED!

ÀMBIT: TURISME

DESCRIPCIÓ: L’Agència Catalana de Turisme i la Cambra de Comerç de Barcelona llancen una convocatòria de subvencions en el marc del Projecte Europeu RESTART MED destinada a empreses que vulguin promocionar productes de turisme sostenible ja existents. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport financer a iniciatives de visibilitat orientades a promocionar productes i/o serveis de turisme sostenible com ara vídeos promocionals, campanyes publicitàries o punts d’informació. Per ser considerades propostes guanyadores, les iniciatives hauran de promoure com a mínim 2 dels 3 aspectes de la sostenibilitat (ambiental, sociocultural i/o socioeconòmica). 

QUANTIA: La convocatòria compta amb una dotació de 20.000 € repartits en 4 subvencions de 5.000 €.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 14/10/2022

Trobareu tota la informació relativa a les bases i documentació a presentar en el següent enllaç.

CONVOCATÒRIA: Termini ampliat ajut Kit Digital per pimes de 10 a 49 treballadors (Segment I)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Ampliat el termini per a sol·licitar el Kit Digital per part de les empreses d’entre 10 i 49 treballadors. El govern ha prorrogat 6 mesos mésfins el 15 de març del 2023, la convocatòria d’ajuts, de fins a 12.000 euros, per a la implantació de solucions i serveis que ajudin la pime en la seva transformació digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS:

 • Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. 
 • Es consideren del Segment I les empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors.

Per optar els ajuts, les empreses hauran d’estar inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral. 

QUANTIA: L’import màxim total dels ajuts és de 600.000.000 euros. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros 

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 15/03/2023 a les 11:00 hores. Aquest termini pot concloure abans si s’esgota el crèdit pressupostari establert.  

COM SOL·LICITAR L’AJUT:  A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 3 a 9 treballadors (Segment II)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 1 i 9 treballadors (segment II)

QUANTIA: 6.00O euros

TERMINI SOL·LICITUD: 02/09/2023 a les 11 hores.

BASES REGULADORES

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Projecte RESETTING

ÀMBIT: TURISME

DESCRICPIÓ: Aquest projecte té com a objectiu facilitar una transició cap a models operatius més resistents, circulars i sostenibles de les empreses turístiques europees a través de la prova i la integració de solucions innovadores impulsades digitalment que redueixen càrregues innecessàries, milloren la qualitat de l’experiència turística, contribueixen a la descarbonització del sector turístic i un creixement econòmic més inclusiu, no només per a les petites i mitjanes empreses, sinó també per als residents de les destinacions.

BENEFICIARIS: 

 • Petita i mitjana empresa (PIME)
 • PIME turística: hotels i allotjaments similars, allotjament de vacances i altres allotjaments de curta estada; zona d’acampada, aparcaments de vehicles recreatius i aparcaments de remolcs; servei de reserves d’agències de viatges, operadors turístics i activitats relacionades.

 • Estar empadronat en una de les ubicacions geogràfiques següents: Província de Tarragona;àrea metropolitana de Lisboa; província de Grècia i Albània; municipis costaners de la regió d’Itàlia.

QUANTIA: es subvencionarà entre un import mínim de 7.000 euros i un màxim de 9.000 euros.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 30/09/22 a les 17 hores.

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA 

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2022

ÀMBIT: INVERSIONS

DESCRIPCIÓ: Realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

 BENEFICIARIS: Persones físiques i jurídiques (públiques o privades) que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

QUANTIA: fins a un 40% de la inversió amb un màxim de 100.000,00€.

DATA PUBLICACIÓ: 15/07/2022.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 30/09/22

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

ÀMBIT: INNOVACIÓ EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’ajudes directes bescanviables per contractar serveis en innovació, indústria 4.0, internacionalització, International eTrade o canvi climàtic, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Els cupons et permeten vendre a nous països, incorporar noves tecnologies o adaptar l’empresa als canvis de l’entorn. Modalitats:

 • Cupons ACCIÓ a la innovació: Fins a 8.000 euros per identificar noves oportunitats d’innovació i avançar-te als canvis de l’entorn.
 • Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 i Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals: Fins a 20.000 euros per incorporar o testar noves tecnologies.
 • Cupons ACCIÓ a la internacionalització: Fins a 8.000 euros per fer un pla d’expansió internacional i fins a 6.000 euros per definir una estratègia d’internacionalització on-line.
 • Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic: Fins a 8.000 euros per definir un full de ruta tecnològic i mitigar els efectes del canvi climàtic a la teva empresa.

DATA PUBLICACIÓ: 28/06/22

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0

ÀMBIT: INDÚSTRIA

BREU DESCRIPCIÓ: Ajuts destinats a la implementació de projectes de  transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

BENEFICIARIS:

 • microempreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció.

QUANTIA: Es subvencionarà fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

DATA PUBLICACIÓ: 27/06/22

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: del 28 de juny de 2022 a les 9.00 h fins al 15 de setembre de 2022 a les 15.00 hores.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a projectes de digitalització de "última milla" a empreses del sector turístic

ÀMBIT: NOVES TECNOLOGIA I TURISME

DESCRIPCIÓ: Donar suport tant a projectes de digitalització d’empreses del sector turístic o de qualsevol dels seus subsectors productius com a projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

QUANTIA: Pressupost total de 25.000.000€ dividits en dues línies:

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporaran tecnologies testades prèviament a el mercat amb risc tecnològic baix.

El pressupost mínim del projecte ha de ser de 500.000€ i de fins a 5M€ per als projectes presentats a la línia 1 i d’entre 300.000€ i 750.000€ per als projectes de la línia 2, podent finançar fins a un 50% del pressupost total del projecte.

BENEFICIARIS: 

 • Empreses del sector turístic.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l’àmbit turístic.
 • Associacions professionals i empresarials, l’objecte social i l’activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al BOE

Consulta les bases reguladores al BOE

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

TERMINI EXECUCIÓ: 18 mesos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA:Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/23 o fins esgotar pressupost.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Cercadors d’ajuts i subvencions

 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

 

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

 

Per sol·licitar informació referent a qualsevol ajut o subvenció podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar