Cartell Firagost 2024

Vols participar al concurs del cartell de la Firagost 2024?

Descarrega't les bases del concurs aquí

Bases del concurs del cartell de la Firagost 2024

 1. El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys.
 2. Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin.
 3. Els treballs a presentar, han de ser originals i inèdits, no s’han d’haver presentat en altres concursos i no han d’implicar, en tot o en part, còpia o plagi d’obres publicades o d’altres artistes. Els autors seran responsables davant de l’organització de la Firagost i davant de tercers, del compliment d’allò que s’ha estabert en aquestes bases.
 4. El format del cartell a presentar ha de tenir unes mides de DIN A2 sobre un suport de cartró ploma. Hi haurà de figurar obligatòriament el nom de FIRAGOST 2024 “68a Fira-Exposició del Camp Català”, amb les dates de celebració que seran; VALLS, 6 i 7 d’agost, deixant una franja blanca a la part inferior de 3 cm. d’alçada per a poder insertar-hi els diferents logos. El cartell podrà ésser a color (quatricomia). Interessa que les dates de la fira i les paraules “Firagost” i “Valls”, destaquin força, de tamany gran, i es puguin llegir de lluny a les cartelleres.
 5. En el cas de ser l’obra guanyadora, aquesta s’haurà de presentar en suport informàtic, pen-drive o WeTransfer, haurà d’aportar una reproducció en color amb les mides originals de 50 x 70 cm, com també el corresponent suport magèntic amb tots els fitxers necessàris per a obtenir fotolits, una fitxa tècnica dels procediments empleats, incloent les fonts utilitzades i, si es dona el cas, les imatges originals digitalitzades amb el seu format tiff o altres.
 6. Els treballs es signaran amb un lema que figurarà al darrera del cartell i el mateix al sobre que s’acompayi on hi constarà: el nom i cognom, el DNI, l’adreça postal, el correu electrònic, el/s telèfon/s de l’autor.
 7. El termini d’admissió dels originals finalitzarà el divendres 5 d’abril, a les 3 de la tarda, i s’hauran de presentar a les oficines de la Cambra de Comerç, carrer Jacint Verdaguer, 1 de Valls, (9 matí a 5 tarda, de dilluns a dijous).
 8. S’estableix un únic premi amb la dotació econòmica de 600 €. El Jurat podrà declarar el premi desert, si bé podrà concedir accèssits.
 9. L’obra guanyadora es donarà a conèixer a travès dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials i de la pàgina web: www.firagost.cat. S’editarà com a cartell anunciador de la Firagost 2024 i quedarà en propietat de la fira, la qual tindrà tots els drets de publicació i reproducció.
 10. Els cartells presentats al concurs no premiats podran recollir-se un cop finalitzada la fira, a les oficines de la Cambra de Comerç de Valls. Els cartells no retirats abans del 30 de setembre quedaran en propietat de la fira.
 11. El guardó serà entregat en el decurs de la 41a edició de la Nit de Premis de Valls, el dissabte 1 de juny.
 12. El fet de participar vol dir l’acceptació d’aquestes bases i de les decisions del Jurat, sense dret a cap reclamació.
 13. El guanyador no es podrà presentar com a concursant el proper any, però si podrà ser membre del Jurat.
 14. No es premetrà fer referències a marques i empreses determinades.

 

Per a qualsevol consulta dirigiu-vos al telèfon 977 60 09 09 o al correu electrònic info@cambravalls.com

També et pot interessar