ofertes EMPRESES
Serveis > Eficiència energètica
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

àmbit energiaLa Cambra de Comerç de Valls us assessora i us ofereix una línia de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l’eficiència energètica i reduir costos.

Avantatge que us oferim, tenim un criteri independent, no ens trobem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure, ni amb cap fabricant, ni tecnologia existent. Beneficis per l’empresa. Reducció de costos energètics i augment de la competitivitat.


PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (gratuït)

La Cambra com a entitat col·laboradora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ofereix a les empreses gratuïtament un servei d’assessorament energètic amb l’objectiu d’informar i orientar les empreses cap a una optimització del seus recursos amb la gestió eficient de l’energia (contractació de l’energia, legislació i normativa, ajuts...)

La Cambra també organitza jornades informatives sobre energia, des del punt de vista d’estalvi i eficiència a l’empresa i us ofereix la possibilitat d’assistir a cursos en formació.

EL SERVEI DE CONTRACTACIÓ ENERGÈTICA (pressupost)


 • Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.
 • Identificació d’errors detectats en facturacions passades i la justificació per a la seva reclamació.
 • Sol·licitud d’ofertes econòmiques a les principals comercialitzadores del mercat lliure que operen a Catalunya.
 • Anàlisi comparatiu de pressupostos i proposta d’elecció.
 • Tramitació i seguiment de la modificació del contracte i cancel·lació del contracte anterior (tenint en compte venciment i clàusules de penalització vigents).
 • Seguiment durant els tres primers mesos d’aplicació del nou contracte i validació de factures. Per simplificar aquest procés, el PROVEÏDOR sol·licitarà a la comercialitzadora escollida una còpia autoritzada de les factures que també rebi el client durant aquest període de temps.
El servei és exclusivament per un centre de treball. En el servei s’inclouen un màxim de tres subministraments per centre de treball.
EL SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA (pressupost)


 • Monotorització mensual del consum energètic mitjançant el seguiment de les factures (consum i cost), es verifiquen els preus signats i alertes davant excessos i desviacions; Comunicats mensuals d’estat i seguiment. A final del servei es realitzarà un informe final.
 • Informació de subvencions en l’àmbit energètic.
 • Seguiment dels principals ratis energètics de l’empresa i es detecta qualsevol necessitat d’optimitzar novament la contractació energètica.
 • Identificació de penalitzacions per excés de consum d’energia o excés de demanda de potència,..i es proposa accions correctives.
 • Assessorament energètic permanent i suport en compres i contractacions (no inclou el servei de contractació energètica): introducció del vector energètic en la pressa de decisions.
 • Assessorament en possibles reclamacions a les companyies subministradores d’energia.
El servei inclou un màxim de sis consultes d’assessorament per any i un màxim de tres subministraments per centre de treball.
EL SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS ENERGÈTICS (pressupost)


 • Assessorar sobre les opcions de subvenció a les que pot optar el seu projecte, a nivell municipal, autonòmic, nacional o europeu, així com les limitacions i compromisos que comporta la seva concessió per a l’empresa.
 • Elaboració de la documentació tècnica, econòmica i administrativa necessària per sol·licitar la subvenció.
 • Tramitació de la subvenció: presentació de la documentació i sol·licitud a l’òrgan competent.
No inclou:
 • Eventuals recursos que l’empresa volgués interposar davant de resolucions desfavorables.
 • Mesures o simulacions Lider, Calener,..
 • En cas d’obtenir subvenció, la justificació de despeses posterior es facturarà com un nou servei (a determinar per a cada empresa).

EL SERVEI D’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA (pressupost)

El Servei de Prediagnòstic Energètic inclou:
 • Anàlisi energètica dels consums i costos energètics.
 • Definició dels ratis energètics de l’empresa i comparativa amb els ratis d’empreses de tipologia similar.
 • Eficiència tarifària (optimització de contractació energètica); situació del subministrament i contractació energètica, potència contractada, energia reactiva, distribució percentual dels principals usos energètics,..
 • Proposta de millores energètiques i d’energies renovables (avaluació tècnica, energètica i econòmica)
 • Inventari de les principals instal·lacions consumidores d’energia: característiques tècniques, rendiment teòric,..
 • Subvencions disponibles.
El Servei d’Auditoria Energètica inclou:

L’Estructura i continguts que fixa anualment l’Institut Català de l’Energia per a la convocatòria anual de subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat en el marc del Pla d’Acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Catalunya.

El servei de Certificació Energètica (UNE-EN 16001:2010):

 • Anàlisi de la situació de l’empresa respecte als requisits de la norma
 • Assessorament en l’elaboració o elaboració, segons contractat, de tota la documentació necessària relativa al sistema
 • Suport en la implantació del sistema
 • Formació al responsable/s del sistema per part del CLIENT
 • Auditoria interna: verificació i preparació del sistema per a la certificació.
 • Sol·licitud de pressupostos per a la certificació per part d’empreses acreditades.

Per a més informació, o si voleu concertar una entrevista, contactar a:

Joan M. Mariné Rofes
Email
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456

05/12/19
Presentació de l'INFORME DE CONJUNTURA 3r Trimestre 2019
  Aquest dijous dia 5 de desembre a les 12 del matí, a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Valls, s’ha presentat  l’INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA del 3r Trimestre de...
Llegir més
19/11/19
Els primers calçots tendres de la temporada són a restaurants de l’Àrea de Valls
Els primers calçots tendres de la temporada de calçotades 2019-2020, són ja, a alguns dels restaurants de l’Àrea de Valls. Amb ells s’obre la pretemporada de calçotades, que es perllongarà fins el mes...
Llegir més