Ajuts i subvencions per a l’empresa

ET RECOMANEM!

CONVOCATÒRIA: Ajut a autònoms per a la contractació d’una persona treballadora assalariada. Programa “TU + 1”

DESCRIPCIÓ: La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral (Departament d’Empresa i Treball) ha publicat la convocatòria d’un ajut per fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part dels autònoms/es que no tenen cap persona assalariada al seu càrrec: Programa TU+1. L’objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida (DONO) i amb la finalitat de donar suport al creixement del negoci.

BENEFICIARIS:

 • Persones treballadores autònomes sense cap persona treballadora
  assalariada al seu càrrec.
 • Societats limitades unipersonals sense cap persona treballadora
  assalariada al seu càrrec.

QUANTIA: La quantia d’aquesta subvenció és un mòdul econòmic de 18.325,92 euros per cada contracte de treball en modalitat indefinida formalitzat a jornada completa. En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del dia 28 d’ octubre a les 9h fins al dia 11 de novembre a les 15h.

SOL·LICITA L’AJUT AQUÍ

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 0 a 2 treballadors (Segment III)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Red.es posa en marxa la tercera convocatòria per a la sol·licitud de les ajudes del Programa Kit Digital. En aquesta ocasió, la convocatòria s’adreça a les empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats que vulguin optar per una ajuda per millorar el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 0 i menys de 3 treballadors (segment III)

QUANTIA: 2.00o euros

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUD: Fins el 20/10/2023

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per pimes de 10 a 49 treballadors (Segment I)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: Ampliat el termini per a sol·licitar el Kit Digital per part de les empreses d’entre 10 i 49 treballadors. El govern ha prorrogat 6 mesos més fins el 15 de març del 2023, la convocatòria d’ajuts, de fins a 12.000 euros, per a la implantació de solucions i serveis que ajudin la pime en la seva transformació digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS:

 • Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. 
 • Es consideren del Segment I les empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors.

Per optar els ajuts, les empreses hauran d’estar inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral. 

QUANTIA: L’import màxim to

tal dels ajuts és de 600.000.000 euros. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros 

DATA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 15/03/2023 a les 11:00 hores. Aquest termini pot concloure abans si s’esgota el crèdit pressupostari establert.  

COM SOL·LICITAR L’AJUT:  A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

CONVOCATÒRIA: Ajuts Kit Digital per empreses de 3 a 9 treballadors (Segment II)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital és un programa del Ministeri d’Assumptes Econòmics i TRansofrmació Digital, a través de Red.es, amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU, amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España i la Cambra de Valls.

BENEFICIARIS: pimes d’entre 1 i 9 treballadors (segment II)

QUANTIA: 6.00O euros

DATA TERMINI ORESENTACIÓ SOL·LICITUD: Fins el 02/09/2023 a les 11 hores.

COM SOL·LICITAR L’AJUT: A través de l‘Oficina Accelera pime de la Cambra de Valls i a la seu electrònica de Red.es.

Next Generation EU - Ajuts per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de 
transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera.

ÀMBIT: TRANSPORT

DESCRIPCIÓ: El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant Reial decret ha regulat la concessió directa d’ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, destinades a l’aprovació de convocatòries per a la modernització d’empreses privades prestadores de serveis de transport de viatgers per carretera i empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera. Seran actuacions subvencionables les categories de solucions de modernització i que compleixin els requisits que s’estableixen a l’annex I del Reial Decret:

 • Categoria 1: Gestió de documents de control electrònics.
 • Categoria 2: Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació. 
 • Categoria 3: Integració de documents de control electrònics als sistemes de gestió. 
 • Categoria 4: Implantació de sistemes TMS/ERP. 

A les respectives convocatòries s’ especificaran els destinataris últims als quals anirà dirigida cadascuna de les actuacions dels ajuts. 

 QUANTIA: Catalunya rebrà i gestionarà un total de 18 milions d’euros a través de les corresponents convocatòries públiques de subvencions. 

BASES REGULADORES

En les properes setmanes es publicarà la convocatòria.

Next Generation EU - Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic (Bases Reguladores)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ, SOSTENIBILITAT

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”.

La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum que impactin en la transformació digital i sostenibilitat del propi establiment i en el seu model de negoci.

QUANTIA: El pressupost estatal total d’aquesta convocatòria és de 50.000.000 d’euros per a cada un dels exercicis 2022 i 2023. En el cas de Catalunya li corresponen 7.871.685 euros que es preveu que beneficiïn un mínim de 32 pimes o associacions anuals. La intensitat de l’ajut que es concedeixi no podrà ser inferior al 70% dels costos subvencionables.

BENEFICIARIS: Podran acollir-se a aquests ajuts les associacions sense ànim de lucre del sector comercial i les empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de pime. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als codis 45, 46 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/2023

BASES REGULADORES

MÉS DETALLS DE LA CONVOCATÒRIA

Next Generation EU – Ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes “Activa Industria 4.0”, 
“Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad” (Bases Reguladores)

ÀMBIT: DIGITALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ: El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores que han de regir els programes d’ajuts “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad” que tenen com a finalitat impulsar el creixement de les petites i mitjanes empreses. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Creixement” en el marc de l’impuls a la pime.

La convocatòria té com a finalitat el finançament de serveis d’assessorament especialitzat en creixement empresarial, transformació digital a indústria 4.0 o ciberseguretat, que serveixin a les empreses beneficiaries per impulsar la seva competitivitat a través de tres programes d’ajuts:

QUANTIA: La intensitat de l’ajut que es concedeixi podrà ser del 100% dels costos subvencionables del projecte fins a assolir els màxims següents per a cada beneficiari:

 • Activa Industria 4.0: 7.400 euros
 • Activa Crecimiento: 6.150 euros
 • Activa Ciberseguridad: 2.140 euros

BENEFICIARIS: Podran acollir-se a aquests programes d’ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal i centre operatiu principal a Espanya. Les corresponents convocatòries de cada un dels programes podran establir requisits addicionals.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Encara NO ÉS OBERT i s’establirà a les corresponent convocatòries per a cada programa d’ajuts.

BASES REGULADORES

MÉS DETALLS DE LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

ÀMBIT: INNOVACIÓ EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’ajudes directes bescanviables per contractar serveis en innovació, indústria 4.0, internacionalització, International eTrade o canvi climàtic, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Els cupons et permeten vendre a nous països, incorporar noves tecnologies o adaptar l’empresa als canvis de l’entorn. Modalitats:

 • Cupons ACCIÓ a la innovació: Fins a 8.000 euros per identificar noves oportunitats d’innovació i avançar-te als canvis de l’entorn.
 • Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 i Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals: Fins a 20.000 euros per incorporar o testar noves tecnologies.
 • Cupons ACCIÓ a la internacionalització: Fins a 8.000 euros per fer un pla d’expansió internacional i fins a 6.000 euros per definir una estratègia d’internacionalització on-line.
 • Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic: Fins a 8.000 euros per definir un full de ruta tecnològic i mitigar els efectes del canvi climàtic a la teva empresa.

DATA PUBLICACIÓ: 28/06/22

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA: Ajuts per a projectes de digitalització de "última milla" a empreses del sector turístic

ÀMBIT: NOVES TECNOLOGIA I TURISME

DESCRIPCIÓ: Donar suport tant a projectes de digitalització d’empreses del sector turístic o de qualsevol dels seus subsectors productius com a projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

QUANTIA: Pressupost total de 25.000.000€ dividits en dues línies:

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporaran tecnologies testades prèviament a el mercat amb risc tecnològic baix.

El pressupost mínim del projecte ha de ser de 500.000€ i de fins a 5M€ per als projectes presentats a la línia 1 i d’entre 300.000€ i 750.000€ per als projectes de la línia 2, podent finançar fins a un 50% del pressupost total del projecte.

BENEFICIARIS: 

 • Empreses del sector turístic.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l’àmbit turístic.
 • Associacions professionals i empresarials, l’objecte social i l’activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al BOE

Consulta les bases reguladores al BOE

CONVOCATÒRIA: Autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i la implantació de sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial

ÀMBIT: ENERGIES RENOVABLES

DESCRIPCIÓ: Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores

QUANTIA: % sobre cost subvencionable (consultar Annex III bases reguladores)

DATA PUBLICACIÓ: 14/12/2021

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/12/2023 o extinció recursos

TERMINI EXECUCIÓ: 18 mesos

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA:Rehabilitació energètica d'edificis existents en municipis de menys de 5.000 habitants

ÀMBIT: TRANSICIÓ ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ: Ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), finançat amb fons europeus Next Generation. Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica i la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte d ela situació de partida, mitjançant un certificat d’eficiència energètica.

BENEFICIARIS:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per portar a terme obres de rehabilitació
 • Les empreses de serveis energètics o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

DATA PUBLICACIÓ: 21/02/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 31/12/23 o fins esgotar pressupost.

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

Cercadors d’ajuts i subvencions

 • CANAL EMPRESA. Cercador del Canal Empresa de la Generalitat on hi podeu trobar tots els ajuts i tràmits de cada Departament i classificats per àmbits.
 • ACCIÓ – Agència per la Internacionalització. Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’antic “FISUB”. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Aquí s’hi poden trobar totes les subvencions i ajudes que publica el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluya
 • ICAEN (Institut Català d’Energia). A aquest link hi ha les subvencions relacionades amb Energies Renovables i transició energètica.
 • GOBIERNO DE ESPAÑA. Els diferents organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments publiquen convocatòries de concursos i subvencions, l’adjudicació de les quals està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i per la Llei General de subvencions.
 • NEXT GENERATION-OBJECTIVO TRANSFORMACIÓN. Pàgina web amb la informació sobre els Fons Next-Generation.
 • AJUDES CÁMARA DE ESPAÑA.

 

Convocatoria Programa Xpande Digital 2021. El Programa Xpande Digital 2021 té per objectiu donar suport a la internacionalització de les PIMES de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, mitjançant el desenvolupament de Plans de Màrqueting Digital Internacional mitjançant una fase de serveis d’assessorament individualitzat i una fase d’ajudes per a el desenvolupament dels seus plans d’acció de màrqueting digital internacional.

 Programa Comercio Minorista. L’objectiu de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Valls a l’actuació de Diagnostics d’Innovació del Programa de Comerç Minorista.

 

Des de la Cambra de Comerç us podem ajudar a sol·licitar qualsevol dels ajuts. Podeu posar-vos en contacte amb:

Carles Solé
Gerència
gerencia@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar