Internacionalització

En un món cada cop més global, petit i competitiu, es fa necessari posar la vista en nous horitzons més enllà del mercat local. El fet de vendre els productes o serveis fora de les fronteres del mercat nacional, així com fer-se un nom en altres països i mercats estrangers es torna cada cop més necessari no només degut a l’actual situació econòmica, sinó també als cada cop més ràpids canvis tecnològics i socials que es van produint arreu del món, donant com a resultat un panorama politicosocial en constant canvi, que no ens permet restar a casa permanentment com en temps passats.

En aquest sentit, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls és una eina de gran eficàcia per a poder trencar les barreres que les empreses es troben en el camí cap a la consecució de l’establiment de relacions comercials amb socis comercials estrangers.

Oferim una àmplia gamma de serveis per a la internacionalització de les empreses, des del simple assessorament privat sobre qualsevol tema de comerç exterior (tràmits per a exportar, aranzels, IVA, codi EORI, convenis entre països, llistats d’empreses estrangeres, fires internacionals, prospecció de mercats…) fins a la realització de missions comercials a l’exterior per a conèixer potencials clients, proveïdors... etc. La Cambra té, a més, un servei per a la internacionalització propi, anomenat “Cambra Valls al món”, el qual permetrà a la seva empresa disposar de totes les eines adequades per a començar a exportar a qualsevol país que es necessiti.

La Cambra de Comerç de Valls facilita a l’empresa l’emissió i legalització de documentació necessària per a exportar:

  • Certificats d’origen
  • Quaderns ATA
  • Certificats de lliure venda
  • Certificats de pertinença al cens
  • Documents per a desplaçats a l’estranger
  • Tramitacions consulars i conveni de la Haya
  • Agilitat de tràmits des la Cambra de Valls.

Per a més informació, o si voleu concertar una entrevista, contacteu amb:

Sergi Mestres Tenias
Departament de Comerç Exterior
internacional@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456

El departament internacional de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, amb el suport de:

També et pot interessar