Formació Professional Dual

Des de la Cambra de Comerç, indústria i Serveis de Valls, en col·laboració amb Cámara de España, el Ministeri de Treball i Economia social i el Fons Social Europeu, ajudem a les empreses a participar als programes de FP Dual. Oferim assessorament en la gestió administrativa i documental dels acords de FP Dual, formació als tutors de les empreses i accions de sensibilització i promoció de la FPDual.

La Cambra presideix la Fundació ANESPRO i treballa conjuntament amb els centres formatius de Formació Professional per apropar la FP i les empreses.

              Si ets una empresa i vols acollir alumnes en FP Dual, contacta’ns!

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L’EMPRESA

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació professional que combina la formació en un centre educatiu amb la formació a una empresa. millor qualificació dels participants i una implicació més activa de l’empresa en el procés formatiu de l’alumnat.

Les empreses juguen un paper clau en la formació dels estudiants, oferint-los una oportunitat per aprendre en un entorn laboral real, adquirir competències i habilitats professionals, i conèixer les demandes del mercat laboral.

La formació professional en dual és un model formatiu orientat a “Guanyar – Guanyar”

L’empresa capta talent i el forma seguint la seva cultura i les seves necessitats a un cost molt competitiu.

AVANTATGES I/O BENEFICIS PER L’EMPRESA

 • Accés a persones qualificades i amb coneixements actualitzats
 • Millora de la productivitat i eficiència de l’empresa
 • Oportunitat per conèixer els futurs professionals i identificar talent jove per incorporar-lo a la plantilla
 • Creació de sinergies entre l’empresa i el centre educatiu.
 • Adopció de la cultura de l’empresa per part de l’alumne per a futura incorporació laboral
 • Assegures les contratacions amb les millors garanties.
 • Es reconeix la teva funció com agent formatiu.
 • Apropament de les Pimes amb els centres educatius.
 • Afavoreix l’actualització continua i l’adequació del sistema educatiu.

OBLIGACIONS PER L’EMPRESA

 • Designar un tutor o mentora dins de l’empresa que supervisi i orienti el procés formatiu dels estudiants
 • Proporcionar els recursos i els mitjans necessaris per a la formació dels estudiants, així com un entorn laboral segur i saludable
 • Elaborar un pla de formació seguiment per als estudiants, en col·laboració amb el centre educatiu
 • Mantenir una comunicación fluida i permanente amb el centre educatiu i el tutor acadèmic dels estudiants.

AVANTATGES I/O BENEFICIS PER L’ALUMNE

 • Adquereix una experiencia professional de valor en el mercat de treball.
 • Orienta els seus estudis sobre els requeriments de la realitat empresarial.
 • Aconsegueix una major motivació per seguir formant-se.
 • Integrar-se progressivament en les responsabilitats de l’empresa.
 • Incorporar-se al mercat de treball en les millors condicions.

A QUI VA ADREÇAT?

 • Al teixit empresarial i a l’alumnat de FP DUAL.

Documents adjunts: 

Folleto fp dual

Enllaços:

https://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-de-formacion-profesional-dual-en-la-empresa

 

logos que hi ha a la carpeta comunicació

També et pot interessar