Servei de prevenció aliè

Servei de Prevenció Aliè acreditat en 2002 (SP-052-B) amb l’objectiu d’integrar la prevenció en el Sistema de Gestió de les Organitzacions i la implantació dels principis fonamentals de l’Acció Preventiva. Aquest servei es caracteritza per la proximitat, la flexibilitat i la capacitat de resposta tècnica i humana:

 • Impulsen la integració de la prevenció en les empreses.
 • Metodologia de treball pròpia d’activitats preventives.
 • Accions establertes en el RD 337/2010.
 • Vetllar per l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

Algunes actuacions:

 • Seguretat en el treball.
 • Higiene Industrial.
 • Ergonomia i Psicosociología Aplicada.
 • Vigilància de la Salut.
 • Formació.
 • Sostenibilitat Mediambiental.
 • Centre Mèdic propi.
També et pot interessar