Formació Professional – FPDual

Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, en col·laboració amb Cámara de España, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, ajudem a les empreses a participar als programes de FP Dual. Oferim assessorament en la gestió administrativa i documental dels acords de FP Dual, formació als tutors de les empreses i accions de sensibilització i promoció de la FPDual.

La Cambra presideix la Fundació ANESPRO i treballa conjuntament amb els centres formatius de Formació Professional per apropar la FP i les empreses.

 

                      Per una formació i un treball de qualitat

 LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L’EMPRESA

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació professional que combina la formació en un centre educatiu amb la formació a una empresa. millor qualificació dels participants i una implicació més activa de l’empresa en el procés formatiu de l’alumnat.

Les empreses juguen un paper clau en la formació dels estudiants, oferint-los una oportunitat per aprendre en un entorn laboral real, adquirir competències i habilitats professionals, i conèixer les demandes del mercat laboral.

La formació professional en dual és un model formatiu orientat a “Guanyar – Guanyar”

L’empresa capta talent i el forma seguint la seva cultura i les seves necessitats a un cost molt competitiu.

                    FORMACIÓ + EMPRESA = TREBALL QUALIFICAT

AVANTATGES I/O BENEFICIS PER L’EMPRESA

 • Accés a persones qualificades i amb coneixements actualitzats.
 • Millora de la productivitat i eficiència de l’empresa.
 • Oportunitat per conèixer els futurs professionals i identificar talent jove per incorporar-lo a la plantilla.
 • Creació de sinergies entre l’empresa i el centre educatiu.
 • Adopció de la cultura de l’empresa per part de l’alumne per a futura incorporació laboral.
 • Assegures les contratacions amb les millors garanties.
 • Es reconeix la teva funció com agent formatiu.
 • Apropament de les Pimes amb els centres educatius.
 • Afavoreix l’actualització continua i l’adequació del sistema educatiu.

OBLIGACIONS PER L’EMPRESA

 • Designar un tutor o mentora dins de l’empresa que supervisi i orienti el procés formatiu dels estudiants.
 • Proporcionar els recursos i els mitjans necessaris per a la formació dels estudiants, així com un entorn laboral segur i saludable.
 • Elaborar un pla de formació seguiment per als estudiants, en col·laboració amb el centre educatiu.
 • Mantenir una comunicación fluida i permanente amb el centre educatiu i el tutor acadèmic dels estudiants.

AVANTATGES I/O BENEFICIS PER L’ALUMNE

 • Adquereix una experiencia professional de valor en el mercat de treball.
 • Orienta els seus estudis sobre els requeriments de la realitat empresarial.
 • Aconsegueix una major motivació per seguir formant-se.
 • Integrar-se progressivament en les responsabilitats de l’empresa.
 • Incorporar-se al mercat de treball en les millors condicions.

A QUI VA ADREÇAT?

 • Al teixit empresarial de l’Alt Camp i a l’alumnat de FP DUAL.

Documents adjunts: 

Manual d’orientacions bàsiques Formació Professional Dual en l’empresa

VEURE CATÀLEG FP Dual

Enllaços:

Cámara de Comercio de España: Programa de Fromació Dual

 

 La Cambra de Comerç de Valls és beneficiària del Fons Social Europeu.

La Cambra de Comerç de Valls ajuda a les empreses a participar en la Formació Professional Dual amb garanties de qualitat.

 

LA CAMBRA DE VALLS HA IMPULSAT NOUS CICLES FORMATIUS 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, fruit de les necessitats de les empreses de la demarcació i la falta de personal qualificat, ha posat en marxa, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut Jaume Huguet dos cicles formatius, un de grau superior, de logística i transport, i un altre de grau mitjà, d’excavacions i sondatges.

CFGS LOGÍSTICA I TRANSPORT

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Consulta els mòduls i tota la informació del Cicle a la web de l’Institut Jaume Huguet

CFGM EXCAVACIONS I SONDATGES

El setembre del 2022 van iniciar-se els estudis de  Tècnics en Excavacions i Sondatges al centre educatiu vallenc. Uns estudis que van néixer gràcies a l’impuls de la Cambra de Comerç de Valls, juntament amb l’Institut Jaume Huguet i la Patronal d’Àrids. 

Els estudis es realitzen en modalitat dual i permeten combinar estades en empreses del sector, de la Família Professional d’Indústries Extractives. Aquests estudis únics a tota la delegació territorial de Tarragona, s’imparteixen a les instal·lacions de la pedrera La Ponderosa d’Alcover. Les principals sortides professionals són: operador de màquina de moviment de terres, sondista, miner i artiller.

Consulta els mòduls i tota la informació del Cicle a la web de l’Institut Jaume Huguet

CFGM Indústria Alimentària

La Cambra ha presentat petició d’aquest cicle formatiu a l’IES Jaume Huguet de Valls.

Més informació:

Gemma Montserrat
formacio@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar