Formació Professional Dual

Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, en col·laboració amb Cámara de España, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, ajudem a les empreses a participar als programes de FP Dual. Oferim assessorament en la gestió administrativa i documental dels acords de FP Dual, formació als tutors de les empreses i accions de sensibilització i promoció de la FPDual.

La Cambra presideix la Fundació ANESPRO i treballa conjuntament amb els centres formatius de Formació Professional per apropar la FP i les empreses.

 

                      Per una formació i un treball de qualitat

 LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL EN L’EMPRESA

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació professional que combina la formació en un centre educatiu amb la formació a una empresa. millor qualificació dels participants i una implicació més activa de l’empresa en el procés formatiu de l’alumnat.

Les empreses juguen un paper clau en la formació dels estudiants, oferint-los una oportunitat per aprendre en un entorn laboral real, adquirir competències i habilitats professionals, i conèixer les demandes del mercat laboral.

La formació professional en dual és un model formatiu orientat a “Guanyar – Guanyar”

L’empresa capta talent i el forma seguint la seva cultura i les seves necessitats a un cost molt competitiu.

                    FORMACIÓ + EMPRESA = TREBALL QUALIFICAT

AVANTATGES I/O BENEFICIS PER L’EMPRESA

 • Accés a persones qualificades i amb coneixements actualitzats.
 • Millora de la productivitat i eficiència de l’empresa.
 • Oportunitat per conèixer els futurs professionals i identificar talent jove per incorporar-lo a la plantilla.
 • Creació de sinergies entre l’empresa i el centre educatiu.
 • Adopció de la cultura de l’empresa per part de l’alumne per a futura incorporació laboral.
 • Assegures les contratacions amb les millors garanties.
 • Es reconeix la teva funció com agent formatiu.
 • Apropament de les Pimes amb els centres educatius.
 • Afavoreix l’actualització continua i l’adequació del sistema educatiu.

OBLIGACIONS PER L’EMPRESA

 • Designar un tutor o mentora dins de l’empresa que supervisi i orienti el procés formatiu dels estudiants.
 • Proporcionar els recursos i els mitjans necessaris per a la formació dels estudiants, així com un entorn laboral segur i saludable.
 • Elaborar un pla de formació seguiment per als estudiants, en col·laboració amb el centre educatiu.
 • Mantenir una comunicación fluida i permanente amb el centre educatiu i el tutor acadèmic dels estudiants.

AVANTATGES I/O BENEFICIS PER L’ALUMNE

 • Adquereix una experiencia professional de valor en el mercat de treball.
 • Orienta els seus estudis sobre els requeriments de la realitat empresarial.
 • Aconsegueix una major motivació per seguir formant-se.
 • Integrar-se progressivament en les responsabilitats de l’empresa.
 • Incorporar-se al mercat de treball en les millors condicions.

A QUI VA ADREÇAT?

 • Al teixit empresarial de l’Alt Camp i a l’alumnat de FP DUAL.

Documents adjunts: 

Manual d’orientacions bàsiques Formació Professional Dual en l’empresa

VEURE CATÀLEG FP Dual

Enllaços:

Cámara de Comercio de España: Programa de Fromació Dual

 

   La Cambra de Comerç de Valls és beneficiària del Fons Social Europeu.

 

La Cambra de Comerç de Valls ajuda a les empreses a participar en la Formació Professional Dual amb garanties de qualitat.

SI ETS UNA EMPRESA I VOLS ACOLLIR ALUMNES EN FP DUAL, CONTACTA’NS!

Gemma Montserrat
formacio@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909

També et pot interessar