Objectius de l’Escola de Logística

OBJECTIUS I PROPOSTA DE VALOR

L’Escola de Logística Cambra Valls es proposa com a objectiu general esdevenir una eina i un espai de referència en l’àmbit del sector logístic. Aquesta eina ha de servir per compartir experiències, coneixements i esdeveniments que afavoreixin la competitivitat empresarial i la generació de talent al sector logístic.

La proposta de valor és la de generar i retenir talent per posar-lo a disposició de les empreses del sector logístic i que aquestes puguin generar més negoci en el marc de la sostenibilitat i la millora del desenvolupament socioeconòmic.

Per tal de donar compliment a aquest objectiu general, es presenta el següent decàleg d’objectius específics de l’ELO:

DECÀLEG D’OBJECTIUS DE L’ESCOLA DE LOGÍSTICA

O1: Innovar al sector logístic: Posar a disposició i transferir de les empreses i les entitats, recursos per treballar la innovació logística que suposin millores en la competitivitat de les persones i empreses del sector. Esdevenir un centre de recerca de logística per donar solucions innovadores a les empreses.

O2: Generar i retenir talent al sector logístic: Posar a disposició accions de formació de qualitat, adaptada a les necessitats de les empreses i impartida pels millors experts del sector és un dels trets diferencials de l’Escola. Oferir formació especialitzada, genera talent.

O3: Establir mecanismes de cooperació entre les empreses: És vital establir sinergies entre els diferents agents i actors implicats a l’Escola, tant els que hi són internament, com en aquells que ens interessin externament. El networking entre els participants de l’Escola de Logística Cambra Valls ha de ser una eina sempre present.

O4: Planificar estratègies de futur: No podem improvisar. Totes les accions que es vulguin desenvolupar en un futur han d’estar en el marc de les estratègies i consensuades pels agents del sector.

O5: Potenciar la transferència de know-how i bones pràctiques entre les empreses: L’anàlisi del que s’està fent bé i la transferència del know-how i les bones pràctiques a les empreses i entitats ha de ser una de les prioritats de l’Escola de Logística Cambra Valls.

O6: Assessorar projectes de logística: La consultoria per part dels experts de la Cambra i els consultors externs ha de ser una eina per donar valor a les empreses i ser una font de generació de negoci.

O7: Crear nous negocis a la indústria logística: Posar a disposició dels emprenedors i les empreses, les eines de l’Escola de Logística per tal que puguin dur a terme nous projectes empresarials, consolidar aquells existents i generar ocupació. Analitzar quin és l’estat de les infraestructures, els espais i els serveis que tenim per tal de millorar-los i poder ser atractius per instal·lar noves empreses als diferents polígons de la nostra demarcació.

O8: Crear noves infraestructures i vetllar per l’ordenació de les existents: Estem implicats en la defensa de la nostra demarcació i la captació d’inversions en infraestructures, especialment la construcció d’una estació ferroviària de mercaderies. També vetllem per la correcta ordenació i implantació òptima per les empreses del territori.

O9: Teixir aliances amb organismes i organitzacions externes: En un món i un entorn canviant com l’actual el bon posicionament i les aliances amb entitats, administracions i organitzacions externes és una eina per generar nous projectes i nous negocis.

O10: Impulsar la qualitat i la sostenibilitat en la logística: Cada vegada més l’economia verda i l’economia circular són requisits imprescindibles per participar en processos internacionals. Els ODS han de ser una de les fites. Amb una logística més sostenible, el sector també serà més competitiu.

Per a més informació:

Carles Solé Mateu
Gerent de l’Escola de Logística
 gerencia@cambravalls.com
 Tel. +34 977 60 09 09 Mbl. +34 601 907 744

.

Eva Salvat Menchón
Departament de Comunicació i Atenció als Socis
 comunicacio@cambravalls.com
 Tel. +34 977 60 09 09 Mbl. +34 601 907 275

També et pot interessar