CODI : EORI. PREGUNTES FREQÜENTS

CODI : EORI. PREGUNTES FREQÜENTS

Des del 1 de Juliol de 2010, una vegada superats els problemes d’alguns Estats membres de la UE sobre la implantació de l’EORI, es obligatòria la consignació d’aquest codi a les declaracions duaneres. Per a que les duanes de la UE admetin un despatx duaner de importació o exportació l’empresa ha de tenir registrat el número EORI a l’agència tributària.

QUE ES EL CODI EORI?

El EORI es un codi d’identificació únic a tota la UE. Els operadors econòmics que realitzin exportacions i importacions estan obligats a registrar-se i obtenir un codi EORI que s’ha d’utilitzar com a referencia comú en les relacions d’aquets amb les autoritats duaneres de tota la Comunitat. Amb aquesta mesura es vol reduir la càrrega administrativa i fer més simple l’intercanvi de informació entre autoritats duaneres de la UE.

QUINA COMPOSICIÓ TÉ EL EORI?

El Departament de Duanes i Impostos Especials es qui assigna el codi EORI a Espanya. Per als operadors registrats a Espanya, el codi EORI estarà compost per:

  • – Codi ISO de 2 dígits corresponents a Espanya (ES)
  • – Número de identificació fiscal assignat per l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (NIF).

A Espanya s’ha optat per el format ES (codi ISO d’Espanya) NIF, però no tots els Estats han escollit el mateix format tot i que si que anirà precedit per el codi ISO del país respectiu.

QUI POT OBTENIR UN CODI EORI?

La legislació restringeix l’assignació de l’EORI a aquells operadors amb personalitat jurídica pròpia i independent, per lo que les sucursals i els establiments permanents d’altres entitats faran ús del codi EORI assignat a la seva matriu. Si un operador no establert vol sol·licitar un codi EORI Espanya tindrà que, prèviament, demanar un NIF a l’Administració de la AEAT corresponent. Una vegada obtingui aquest NIF demanarà davant la duana de despatx l’assignació d’un codi EORI. Una vegada examinada la sol·licitud, es procedirà al registre sempre que el sol·licitant no hagi estat prèviament registrat en un altre Estat Membre, cosa que es verificarà consultant al sistema electrònic central.

EORI I VIES, SON EL MATEIX?

No s’ha de confondre el codi EORI amb el número VIES (NIF-IVA Intracomunitari), tot i que tinguin la mateixa composició. Cada codi té una finalitat diferent i seran gestionats de forma independent. Un operador que hagi estat assignat amb un codi EORI no podrà, per aquest fet, realitzar operacions intracomunitàries, excepte que estigui donat d’alta en el cens d’operadors intracomunitaris (VIES).

EORI I OEA (Operador Econòmic Autoritzat) son el mateix?

No. Estar donat d’alta a l’EORI es obligatori per a realitzar exportacions i importacions, mentre que el certificat de Operador Econòmic Autoritzat es sol·licita de manera voluntària. El certificat OEA implica que l’operador es de confiança per a la duana i gaudeix de certs avantatges en les seves operacions duaneres a tota la UE. Es a dir, tots els operadors econòmics han de tenir un codi EORI però sols aquells que ho vulguin sol·licitaran un certificat OEA, per a beneficiar-se dels avantatges corresponents.

Per a més informació:

Sergi Mestres Tenias
Departament de Comerç Exterior
internacional@cambravalls.com
Telèfon: 977 600 909
Fax: 977 606 456

També et pot interessar