Els presidents

Josep Magriñà Martí (1908-1909)

Presidí durant els anys 1908 i 1909 la Junta interina que redactà el reglament de la Cambra. Ocupà la vicepresidència durant un parell d’anys i accedí de nou a la presidència de la Cambra el 1911 fins el juliol de 1912. Novament vicepresident durant el període 1927-1931. Magriñà era propietari d’una fàbrica d’anisats i destacat  ciutadà, fou alcalde de Valls durant els anys 1910, 1916-1917 i 1931-1933.

Albert Dasca Boada (1909-1911)

Important industrial vallenc tèxtil fou elegit President de la Cambra el febrer de 1909 i ocupà aquest càrrec fins a començaments de 1911. Dasca havia estat un dels impulsors de la Lliga de Contribuents i membre del Club Velocipedista. La seva activitat industrial el portà a obrir despatxos a Madrid i a Barcelona. També estigué present a la vida política i fou elegit diputat i senador. Albert Dasca Boada fou una personalitat de la vida vallenca.

Josep Monserrat Cuadrada (1912-1921)

Fou elegit President el juliol de 1912 fins a l’any 1921. Industrial d’adobats blanquers, afiliat a la Lliga Regionalista i amic personal de Francesc Cambó  i Enric Prat de la Riba. Fou President de la Diputació Provincial de Tarragona (1919-1921), regidor de l’Ajuntament de Valls i diputat de la Mancomunitat de Catalunya pel districte Valls-Montblanc. Fou president del Banc de Valls. Intervingué en les activitats de moltes institucions culturals i benèfiques com el Pius Hospital i la Biblioteca Popular.

Francesc Blasi Cucurull (1921-1925)

Fou President de la Cambra entre els anys 1921 i 1925. També fou vocal durant els períodes 1912-1921, 1925-1933 i 1939-1943). Blasi era un destacat industrial de tints. Durant els anys vint fou diputat provincial. Fou president de la Societat de Caçadors i membre de la Mútua de Propietaris, de la Unió Gremial i de diverses juntes benèfiques (Casa Caritat, …).

Ramon Tomàs Homs (1926-1930)

Fou elegit President el gener de 1925 i exercí el càrrec fins el 1930, període en que fou Secretari General Indaleci Castells Oller. Continuà com a vocal fins a l’any 1936. Políticament formà part de l’Associació Catalanista. Fou un destacat fabricant d’adobats de pells bovines i, alhora, un dels propulsors de la Cooperativa Elèctrica.

Prudenci Rodon Bofarull (1931-1938)

Presidí la Cambra dels del 31 de desembre de 1930 (any que entra de Secretari General Rafael Castells Miquel), fins a la seva mort l’any 1938 en plena guerra civil. Des de l’any 1912, amb certes intermitències, fou membre del Ple de la Cambra. Professionalment fou un acreditat comerciant majorista de pesca salada i fabricant de mosaics i peces de granit per a la construcció.

Josep Sarret Briansó (1939-1957)

L’any 1939, quan la Cambra va reprendre l’activitat, Sarret era el vicepresident des de 1935, per causa de la defunció de Benet Casas Fargas i, en haver mort Prudenci Rodon, el relleva en les seves funcions de President.

Va romandre a la presidència fins l’any 1957, i continuà uns quants anys com a vocal. Amb anterioritat, aquest comerciant de fruita seca havia estat president de la Societat Agrícola de Valls (1909-1910 i 1914-1920).

Josep Ulldemolins Ferrer (1958-1968)

Des del 1957 fins al 1968 Josep Ulldemolins fou el President de la Cambra. Era un destacat comerciant de farines i cereals. A més, l’any 1940, creà una societat industrial amb seu a Valls i fàbrica a Barbastre, dedicada a l’obtenció de midó, gluten, fècula de blat i altres derivats d’aquest cereal.

Ramon Magriñà Batalla (1969-1978)

Fou President de la Cambra des del 1969 fins al 1978. Com a vocal si havia incorporat un any abans. Ramon Magriñà era un destacat majorista de materials de la construcció. També havia desenvolupat activitats immobiliàries, de transports i industrials, sempre relacionades amb la construcció.

Josep Manuel Ulldemolins Ballespí (1979-2002)

Fou President de la Cambra des de desembre de 1978 fins al 2002. Josep Manuel Ulldemolins era llicenciat en Ciències Químiques i diplomat superior en Tecnologia dels Aliments. Fou directiu de l’empresa familiar de midons i proteïnes. L’any 1980 va crear la seva pròpia empresa d’ingredients i additius pera l’alimentació humana. L’any 1990 es fa el canvi de secretaria general de la Cambra amb el relleu del sr. Rafel Castells Miquel pel sr. Rafel Castells París.

Marcel.lí Morera Figuerola (2002-2019)

Fou President de la Cambra des del 2002 fins al 2019. Va regentar una fàbrica de mobiliari d’oficina al polígon industrial de Valls i després un magatzem majorista de fusteria. Fou president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Valls “ASSEM”, president del Gremi Comarcal de Fusters, Ebenistes i Similars de Valls i l’Alt Camp i president d’”ANESPRO” Fundació Antiga Escola Professional de Valls.

Josep M.Rovira i Valls (2019 – )

Actual president de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls des de l’any 2019. Josep M.Rovira és diplomat en màrqueting per ESMA i en Alta Direcció pel IESE. Empresari vallenc, fundador de TGD Tarragona Disseny l’any 1987 i director de la revista Cultura i Paisatge.

També et pot interessar