Consultoria i tràmits

Amb aquest servei alliberem a les organitzacions recursos interns de tasques que no aporten valor afegit. Maximitzen el crèdit i minimitzen el temps i l’esforç als seus clients, rendibilitzant la seva inversió.

 • Eficient base de dades, creada, desenvolupada i optimitzada, per a la gestió telemàtica de les accions a la FEFE, que permet:
 • Maximitzar la gestió de cada crèdit.
 • Completa traçabilitat de cada acció formativa.
 • Seguiment rigorós i actualitzat del consum real i potencial per empresa o delegació i per centre de costos.
 • Supervisar el compliment del percentatge de col·lectius prioritaris o del cofinançament.
 • Compromís de facilitar i simplificar la càrrega administrativa i de gestió dels clients, dotant de total sentit el terme “externalització”.
 • Excel·lent equip humà de l’àrea de gestió, responsable del servei per a garantir una correcta gestió del crèdit.

Les funcions que realitzem són entre d’altres:

 • Tramitació davant la FEFE de les comunicacions d’inici i de finalització en els termes establerts, tant de formació impartida com de la realitzada amb altres proveïdors o formadors interns, així com dels Permisos Individuals de Formació (PIF).
 • Facilitació de tota la documentació necessària per a la correcta gestió del procés.
 • Assessorament i acompanyament per a proporcionar la informació a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) que recull l’art. 15 del RD 395/2007.
 • Col·laboració amb les Administracions i Òrgans de control competents en les actuacions de seguiment i control que directament o amb el recolzament tècnic de la FEFE es desenvolupen.
 • Assessorament en la complimentació de processos i suport documental necessari per a la correcta aplicació de les bonificacions a la Seguretat Social.
També et pot interessar