Eleccions Cambra Valls 2023

El Govern de la Generalitat ha convocat les eleccions a les Cambres de Comerç de Catalunya. Així doncs, a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Valls.

Calendari Electoral:

  • Del 24/5/2023 al 7/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d’atenció al públic (de 8h a 15h).

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

  • De les 9.00h del 15/9/2023 a les 9.00h del 19/9/2023: Votacions telemàtiques.
  • De les 10.00h a les 17.00h del 20/09/2023: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, al carrer Jacint Verdaguer 1, 2n pis, Valls. Amb DNI + poders.
  • Del 21/09/2023 al 27/9/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Documentació electoral:

D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)
2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial
3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació voluntària
4. Model de sol·licitud de cens electoral

Consulteu el REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR de la Cambra de Valls.

Nota de premsa eleccions 2023 Cambra valls

Per a més informació o qualsevol dubte podeu contactar-nos enviant un correu electrònic a gerencia@cambravalls.com o trucant al telèfon 977 600 909

També et pot interessar