Eleccions Cambra Valls 2023

El Govern de la Generalitat ha convocat les eleccions a les Cambres de Comerç de Catalunya. Així doncs, a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Valls.

CALENDARI ELECTORAL:

  • Del 24/5/2023 al 7/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d’atenció al públic (de 8h a 15h).
  • El dia 01/07/2023: obertura termini per a la presentació de candidatures de major aportació. El termini són 5 dies hàbils.
  • Del 15/09/2023 a les 9 hores al 19/09/23 a les 9 hores: Votacions telemàtiques. S‘habilitarà a través de la web www.cambravalls.com una plataforma de votacions.
  • El dia 20/09/2023 (de les 10h a les 17h): Votacions electròniques de forma presencials a la Cambra de Valls, al carrer Jacint Verdaguer 1, 2n pis, Valls. Amb DNI + poders.
  • El dia 24/10/2023 ( de 10 a 14 h): Votacions candidats/-es organitzacions empresarials

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

NORMATIVA ELECTORAL

Candidatures eleccions Cambra Valls 2023

Acta de proclamació i declaració de candidatures

Resolució oberta procés electoral

Decret Regulador del procés electoral

Resolució Convocatòria procés electoral

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR de la Cambra de Valls.

Resolució lliurament cens electoral

FORMULARIS:

1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)
2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial
3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació voluntària
4. Model de sol·licitud de cens electoral

Nota de premsa eleccions 2023 Cambra valls

Per a més informació o qualsevol dubte podeu contactar-nos enviant un correu electrònic a gerencia@cambravalls.com o trucant al telèfon 977 600 909

També et pot interessar