Informació econòmica

MITJANÇANT LA CAMBRA POT ACCEDIR A:

  • Llistat d’empreses de qualsevol àmbit geogràfic, nacional o internacional, amb suport magnètic, telemàtic o paper.
  • Dades estadístiques comarcals, provincials, nacionals i internacionals.
  • Legislació: BOP, DOGC, BOE, DOCE.
  • Publicacions:

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 4rt Trimestre 2021

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA 3r Trimestre 2021

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 2n Trimestre 2021

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 1r Trimestre 2021

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 4rt Trimestre 2020

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 3r Trimestre 2020

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 2n Trimestre 2020

INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA 1r Trimestre 2020

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA 2n Trimestre 2019
RESUM DE L’INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA 1r. Trimestre 2019
INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA – 1r Trimestre 2019
INFORME DE CONJUNTURA – 4t Trimestre 2018
RESUM DE L’INFORME DE CONJUNTURA 4t. Trimestre 2018
INFORME DE CONJUNTURA – 3r Trimestre 2018
INFORME DE CONJUNTURA 2n Trimestre 2018
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2017
INFORME DE CONJUNTURA 1r. Trimestre 2018
INFORME DE CONJUNTURA 4t. Trimestre 2017
INFORME DE CONJUNTURA 3r Trimestre 2017
INFORME DE CONJUNTURA – 2n. Trimestre 2017
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2016
INFORME DE CONJUNTURA – 1r. Trimestre 2017
INFORME DE CONJUNTURA – 4t Trimestre 2016
INFORME DE CONJUNTURA – 3r. Trimestre 2016
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2015
INFORME DE CONJUNTURA 2n Trimestre 2016
INFORME DE CONJUNTURA 1r. Trimestre 2016
INFORME DE CONJUNTURA 4t Trimestre 2015
INFORME DE CONJUNTURA 3r Trimestre 2015
INFORME DE CONJUNTURA 2n Trimestre 2015
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2014
INFORME DE CONJUNTURA 1r Trimestre 2015
INFORME DE CONJUNTURA 4t Trimestre 2014
INFORME DE CONJUNUTRA – 3r Trimestre 2014
XIII Jornada Gresol a Valls – Dimecres 8 octubre
INFORME DE CONJUNTURA – 2n Trimestre 2014
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2013
INFORME DE CONJUNTURA – 1r. Trimestre 2014
INFORME DE CONJUNTURA – 4t. Trimestre 2013
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2012
PERSPECTIVES 2014. Europa i Espanya
INFORME DE CONJUNTURA – 3r. Trimestre 2013
INFORME DE CONJUNTURA – 2n. Trimestre 2013
INFORME DE CONJUNTURA 1r. Trimestre 2013
DADES ESTADÍSTIQUES DE COMERÇ EXTERIOR
INFORME DE CONJUNTURA – 4t TRIMESTRE 2012
INFORME DE CONJUNTURA 3r. Trimestre 2012
INFORME DE CONJUNTURA – 2n. Trimestre 2012
MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2011
INFORME DE CONJUNTURA – 1r. Trimestre 2012
INFORME DE CONJUNTURA – 4t. Trimestre 2011
INFORME DE CONJUNTURA – 1r Trimestre 2011
INFORME DE CONJUNTURA – 2n Trimestre 2011
INFORME DE CONJUNTURA – 3r Trimestre 2011

També et pot interessar