Formació bonificada o subvencionada

Oferim diferents cursos 100% subvencionats per a treballadors en actiu i aturats, de tots els sectors, per a què no perdis l’oportunitat de millorar el teu currículum i les teves competències professionals.

Ets una empresa o una entitat representativa d’un sector productiu? penses que cal fer formació a mida per millorar la competitivitat?

La resposta que estàs buscant es diu CONFORCAT A MIDA, un programa de subvencions que permet donar resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa. 

  • Dissenyeu la formació subvencionable a mida de l’empresa; les accions formatives han de ser d’entre 30 i 60 hores, podent dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores.
  • Pots formar a les persones treballadores de l’empresa i/o persones en situació d’atur per incorporar-les a la teva empresa; en cas de ser una entitat representativa d’un sector, pots formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector.
  • La formació pot ser presencial, mitjançant aula virtual en streaming, online o teleformació (amb plataforma) o mixta.
  • Finançament per mòduls: 549€ per persona formada per 60 hores i 245€ per 30 hores. En ser justificació per mòduls no cal presentar documentació per justificar les despeses.
  • És possible la subcontractació del 100%, inclosa la gestió. Permet contractar alguna entitat de formació especialitzada.
  • Es realitza una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació.

QUI SE’N POT BENEFICIAR?

A) Empreses, a títol individual i que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret. Les persones treballadores a formar han de pertànyer a l’empresa tenint un vincle laboral.

B) Altres tipus d’entitats

  • Agrupacions d’empreses.
  • Consorcis.
  • Organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que representin empreses i/o persones treballadores (sindicats, patronals, gremis, associacions, cambres…).

En el cas de programes d’agrupacions d’empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l’agrupació o del consorci i entitats consorciades.

NO poden ser entitats o centres de formació en el sentit de la Llei 30/2015. No obstant, les entitats de formació poden ser subcontractades en els termes previstos en aquest apartat.

CURS DE MÀRQUETING DIGITAL

Vols formar-te en màrqueting digital?

Un curs totalment gratuït que et facilitarà eines per elaborar un pla de màrqueting i estratègies per crear continguts digitals.

Comencem dijous 9 de maig en horari de tarda, de 15 a 20 hores, a la sala de formació de la Cambra de Valls.

Consulta el calendari del curs

Consulta el temari

Et vols inscriure?

Envia’ns un correu a formacio@cambravalls.com

També et pot interessar