Missió, visió, valors i normativa cameral

MISSIÓ

Donar els serveis, les eines i les facilitats necessàries a les empreses per a que aquestes incrementin el seu valor afegit i la seva competitivitat, ajudar a l’empresa en els problemes que li puguin sorgir, així com dinamitzar el teixit empresarial de la seva demarcació.

VISIÓ

Contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament sostenible del territori i assolir que la Cambra de Comerç de Valls sigui un referent per a tota empresa que necessiti una institució que la recolzi en el seu dia a dia. La Cambra obre portes a l’empresa.

VALORS

· Ètica
· Proactivitat i Esperit de Servei
· Sostenibilitat
· Excel·lència i Innovació
· Professionalització i Millora Contínua
· Transparència en la Gestió

NORMATIVA CAMERAL

Reglament de Règim Interior

 

També et pot interessar