Àrea de l’Empresa Familiar

ÀREA DE CONTINUÏTAT DE L’EMPRESA FAMILIAR

Presentació

Majoritàriament les empreses de la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls són pimes familiars, els seus empresaris, en diverses ocasions ens han manifestat la necessitat d’adquirir coneixements sobre com afrontar el repte que els suposarà la successió en la propietat, en el govern i en la direcció a les seves empreses, conservant la unitat de la família i garantint la continuïtat de l’empresa.

Així doncs, per donar resposta a aquestes Famílies Empresàries, des de la nostra Cambra hem impulsat la creació del programa d’ÀREA DE CONTINUÏTAT DE L’EMPRESA FAMILIAR amb els següents objectius:

  • INFORMAR i FORMAR sobre els reptes, les problemàtiques, els instruments i les oportunitats que la relació Família – Empresa, suposa per a les Pimes Familiars.
  • SENSIBILITZAR a les Pimes Familiars i als membres de les seves famílies empresàries sobre la importància d’aquesta relació de cara a la continuïtat dels seus negocis.
  • RECORDAR i INSISTIR sobre la necessitat de que la Família Empresària s’organitzi i estructuri, permetent així, crear una cultura que afavoreixi la relació Família – Empresa, d’una manera ordenada i constructiva.
  • FOMENTAR mitjançant les diferents actuacions que el programa té previst, la continuïtat de les empreses familiars electores, destacant la importància de la Planificació de la Successió.

Per aconseguir els objectius que es pretenen, en l’ÀREA DE CONTINUÏTAT DE L’EMPRESA FAMILIAR es programen tres tipus d’activitats:

  • Formació Presencial dirigida a tots els membres de la família empresària, encara que no treballin a l’empresa.
  • Tutories individualitzades com a complement a les sessions presencials.
  • Dedicar un apartat a la nostra pàgina web, on les empreses familiars pugueu trobar informació específica per ampliar els aspectes que es vagin treballant a les sessions formatives. Aquesta informació en forma d’escrits i articles, com també diversos tests objectius, s’anirà ampliant periòdicament.

Amb aquest nou servei la Cambra de Valls vol ser un referent a la nostra comarca per a les seves empreses familiars, vol donar-los el suport perquè continuïn en el temps, perquè realitzin amb èxit els seus relleus generacionals i perquè entre tots fem més fort el teixit empresarial de Catalunya.

Josep M Rovira i Valls
President de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls


ACTIVITATS

Històric d’activitats de les diferents activitats presencials de Continuïtat de l’Empresa Familiar que la Cambra de Valls va posar a disposició de tots els Empresaris Familiars, amb una clara voluntat formativa i informativa.

Accedeix al recull d’activitats 

Diagnosi de continuïtat de la PIME familiar en l’actual crisi econòmica financera
Com millorar la gestió dels processos industrials a la PIME
Gestió de la comunicació i resolució del conflicte a la família empresària
La Comunicació a la Família Empresària
Òrgans de Direcció i Govern a l’Empresa Familiar
Aspectes Fiscals i Laborals lligats a la Successió
La Planificació de la Successió a l’Empresa Familiar
L’Empresa Familiar: Quan pares i fills treballen plegats
Sessió de Presentació

També et pot interessar