Transparència

El present document s’elabora en compliment el que es disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’article 3.1 a) inclou dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les Corporacions de Dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funsions públiques.

Descarregar PDF

 

PROVISIONAMENT DEL CÀRREC DE SECRETARI O SECRETÀRIA GENERAL

El Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, en sessió del dia 19 de desembre de 2022,

va aprovar inicialment les bases del concurs públic per proveir el càrrec de secretari o secretària general de la

Corporació.

Bases de la convocatòria
Llista admesos i exclosos

Nomenament del Secretari General

També et pot interessar