Servei de gestió de bonificacions: subvencions

Tota la formació realitzada per la Cambra de Comerç de Valls, pot ésser tramitada per l’Entitat Organitzadora Grup CIEF per tal que les empreses participants en les accions formatives que organitzem i dissenyem, puguin gaudir del sistema de bonificacions que marca el model gestionat per la Fundación Tripartita. El model de Formació Professional Contínua per als treballadors que impulsa el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (RD 395/2007) facilita l’actualització de coneixements i habilitats de les persones al llarg de la seva vida.

Totes les empreses disposen d’un crèdit per fer accions formatives. Aquest crèdit es fa efectiu a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social (TC1). La quantia del crèdit depèn de les cotitzacions fetes durant l’any anterior i del tamany de la plantilla.

Aquest model ofereix moltes avantatges per a l’empresa:

  1. No hi ha intermediaris; l’empresa pot organitzar els cursos a la seva mida.
  2. La recuperació de la inversió és immediata, a la finalització del curs.
  3. Total flexibilitat del model; la formació es pot realitzar des de l’1 de Gener.

Els nostres serveis de formació bonificada inclouen: Gestió del vostre crèdit davant la Fundación (comunicacions a RLT, fitxes d’inscripció, controls d’assistència, diplomes, qüestionaris de satisfacció, comunicacions telemàtiques, assessorament a inspeccions, etc.).

Més informació

 

MODALITATS DE FORMACIÓ
Quan les persones i les seves organitzacions tenen una necessitat no els serveix qualsevol solució. Nosaltres oferim una formació adaptada, que encaixi en les seves expectatives.

 

FORMACIÓ OBERTA
Disposem, per a totes les empreses i particulars que ho desitgin, l’oportunitat de realitzar accions formatives a les nostres instal·lacions. Per a això oferim un ampli ventall de possibilitats en totes les àrees funcionals

Matriu planificació de cambra

Si no troba el que cerca en la nostra oferta formativa a les nostres instal·lacions, li oferim el servei de formació a la carta:

Més informació

També et pot interessar