Programa Indústria 4.0

Aquest Programa té com a objectiu la implantació de tecnologies habilitadores per a impulsar l’evolució del sector industrial cap a la denominada Indústria 4.0, com a eines claus en la seva estratègia empresarial, desenvolupant d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o serveis.

Objectius

  • Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes industrials, mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les tecnologies habilitadores de la indústria Connectada 4.0 a les seves estratègies empresarials, per aconseguir un creixement econòmic sostingut.
  • Promoure l’ús eficient de les TIC per part de les empreses industrials a través del seu incorporació a processos d’acceleració de l’adquisició de transformació digital a fi provocar l’increment sostenible i ordenat de la competitivitat empresarial.
  • Proporcionar a les empreses industrials un conjunt de recursos que els faciliti un millor aprofitament de les solucions i serveis tecnològics disponibles.
  • Desenvolupar accions de comunicació, difusió i foment de l’ús de solucions TIC relacionades amb el sector industrial que millorin la competitivitat.

Contingut

Fase I – Diagnòstic subvencionat al 100%

Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0. per a la realització d’un diagnòstic que permeti conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, així com el seu nivell de transformació digital. En aquest procés de diagnòstic, a més es realitza una anàlisi exhaustiva del nivell d’aprofitament actual i potencial de les TIC en general (aplicació de TIC existents, identificació d’àrees estratègiques on les TIC poden convertir-se en oportunitats de millora de la competitivitat, etc.), però també focalitzant l’ús actual de les tecnologies habilitadores, que permet conèixer l’esquema i situació del nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat.

Un altre punt d’anàlisi serà el grau d’utilització de tècniques Llegeixin en l’estructura organitzativa de l’empresa.

Finalment, s’estudiaran els principals processos productius de les empreses diagnosticades.

Al costat d’això també s’analitza la gestió de la innovació que està realitzant i la seva estratègia vinculada a aspectes mediambientals. Aquest diagnòstic conclou amb una sèrie de recomanacions (de millora de processos, tecnològiques i d’innovació) i s’identifiquen possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies habilitadores a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.


Fase II – Ajudes Econòmiques per al Pla d’Implantació de les TIC

Ajudes econòmiques per a la implantació. En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, lliurement elegits per les empreses beneficiàries, realitzen la implantació de les solucions establertes al Diagnòstic. L’import màxim finançable és de 20.000 €, si bé les implantacions podran ser de més quantitat.

Es continuarà amb l’elaboració, per part de l’Assessor Tecnològic de la Cambra, d’un o diversos Documents de Definició de Projecte, que serviran com a base per a la sol·licitud d’ofertes a proveïdors i l’elaboració del Pla personalitzat d’Implantació.

Aquest Pla Personalitzat d’Implantació recollirà les característiques dels projectes a implantar, els proveïdors seleccionats lliurement per l’empresa per a escometre els mateixos i el finançament compromès. Per a cada projecte es definiran els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’execució i justificació de la inversió realitzada.

Aquesta fase és prefinançada i cofinançada en un 50% per les empreses beneficiàries.

El cofinançament del 50% procedeix d’una subvenció del Fons FEDER. Aquest programa compta amb el suport de la Cámara de Comercio de España

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 20 d’abril de 2023 a les 14.00 hores

Per a més informació podeu contactar amb:
Carles Solé – gerencia@cambravalls.com
Sergi Mestres – internacional@cambravalls.com
O al telèfon 977 600 909[/vc_column_text]

També et pot interessar