Servei de gestió energètica

(PRESSUPOST)

  1. Monotorització mensual del consum energètic mitjançant el seguiment de les factures (consum i cost), es verifiquen els preus signats i alertes davant excessos i desviacions; Comunicats mensuals d’estat i seguiment. A final del servei es realitzarà un informe final.
  2. Informació de subvencions en l’àmbit energètic.
  3. Seguiment dels principals ratis energètics de l’empresa i es detecta qualsevol necessitat d’optimitzar novament la contractació energètica.
  4. Identificació de penalitzacions per excés de consum d’energia o excés de demanda de potència,..i es proposa accions correctives.
  5. Assessorament energètic permanent i suport en compres i contractacions (no inclou el servei de contractació energètica): introducció del vector energètic en la pressa de decisions.
  6. Assessorament en possibles reclamacions a les companyies subministradores d’energia.

El servei inclou un màxim de sis consultes d’assessorament per any i un màxim de tres subministraments per centre de treball.

També et pot interessar