Servei d’optimització energètica

El Servei de Prediagnòstic Energètic inclou:

 1. Anàlisi energètica dels consums i costos energètics.
 2. Definició dels ratis energètics de l’empresa i comparativa amb els ratis d’empreses de tipologia similar.
 3. Eficiència tarifària (optimització de contractació energètica); situació del subministrament i contractació energètica, potència contractada, energia reactiva, distribució percentual dels principals usos energètics,..
 4. Proposta de millores energètiques i d’energies renovables (avaluació tècnica, energètica i econòmica)
 5. Inventari de les principals instal·lacions consumidores d’energia: característiques tècniques, rendiment teòric,..
 6. Subvencions disponibles.

El Servei d’Auditoria Energètica inclou:

L’Estructura i continguts que fixa anualment l’Institut Català de l’Energia per a la convocatòria anual de subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat en el marc del Pla d’Acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Catalunya.

El servei de Certificació Energètica (UNE-EN 16001:2010):

 1. Anàlisi de la situació de l’empresa respecte als requisits de la norma
 2. Assessorament en l’elaboració o elaboració, segons contractat, de tota la documentació necessària relativa al sistema
 3. Suport en la implantació del sistema
 4. Formació al responsable/s del sistema per part del CLIENT
 5. Auditoria interna: verificació i preparació del sistema per a la certificació.
 6. Sol·licitud de pressupostos per a la certificació per part d’empreses acreditades.
També et pot interessar