Aturem el preu de l’energia o no resistirem

La competitivitat de la nostra indústria està altament condicionada pels preus de l'energia; moltes empreses no poden suportar un augment dels costos energètics tan sostingut. Des de la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres instem a les administracions que facin el necessari per mitigar l'escalada de preus de l’energia que està afectant greument a les nostres empreses i a la nostra economia.

La Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat (CECIC) del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, integrada per les Cambres de Comerç de Manresa, Reus, Terrassa, Tortosa i Valls, fa pública la seva preocupació per l’augment dels costos energètics i demana que les administracions facin la seva feina pel que fa al procés de la transició energètica, tal com estan fent les empreses.

En el context de la transició energètica, era d’esperar que els diferents estrats de la societat invertissin en tot el necessari per arribar a fer aquesta transició, ja que a ningú no se li escapa que els canvis, les millores, sovint requereixen inversió, tot i que aquesta vegada no invertim només per obtenir-ne un rendiment econòmic, sinó perquè el canvi climàtic ha de deixat de ser una possibilitat i a passat a ser una realitat.

Les empreses estan fent la seva feina, estan invertint en eficiència energètica, en millora tecnològica dels processos, en energies renovables per poder ser autoconsumidors tot i les traves que han anat trobant, però no tenen control sobre l’evolució dels preus, això és responsabilitat del sistema elèctric estatal i en últim terme del govern que estableix els mecanismes de control d’aquest mercat elèctric.

Però aquesta transició està esdevenint injusta per les empreses i consumidors, anem tard, i sabent que depenem de fonts d’energia que acabaran sent substituïdes, no som capaços encara de deixar de dependre’n, amb l’agreujant que en els últims mesos el preu pagat per gas i petroli s’ha disparat, el preu ha augmentat de tal manera que la seva afectació està deixant de ser conjuntural i cada vegada més s’esdevé estructural.

Hi ha aspectes conjunturals, sense dubte, com la reacció dels mercats a situacions de crisi com la d’Ucraïna, però també d’estructurals, per exemple, quan el preu dels futurs d’electricitat es preveuen molt alts per al pròxim any com a mínim, o quan un sistema de determinació del preu de l’electricitat ha obligat els consumidors a pagar un preu que res té a veure amb el cost de generar aquesta electricitat, doncs, el gas ha pujat un 600% en un any, però el gas representa un 20% del mix energètic dels últims mesos. En un repartiment ponderat, la pujada de l’electricitat motivada pel preu del gas hauria estat del 200%, en canvi, estem també en pujades de quasi el 500%.

L’efecte de tot plegat en les empreses és que aquelles activitats altament dependents de la factura energètica han vist multiplicar els seus costos per 3 i per 4, fins al punt que en les darreres setmanes, moltes empreses estan aturant part de la seva activitat per evitar unes pèrdues que esdevindrien fatals per la seva supervivència.

Estem en un moment en què la competitivitat de la nostra indústria està altament condicionada pels preus de l’energia i la futura llei de transició energètica ha de resoldre aspectes com el de la independència energètica, però l’horitzó proper és absolutament dependent del sistema elèctric actual i de les seves regles del joc i moltes empreses no suportaran un augment dels costos energètics tan sostingut.

Per tant, hem d’instar al govern que defensi els interessos de les empreses del nostre territori davant d’un sistema regulat en part per Europa i en part des de Madrid, ja que les mesures proposades fins ara per mitigar l’escalada de preus (reducció impostos tipus IVA, etc.) no tenen ni tindran cap o quasi cap efecte en la indústria i la resta d’empreses. Un canvi en la determinació dels preus de l’electricitat, ponderant el preu en funció del pes de cada tecnologia en el mix de generació, i/o desacoblant el preu del gas del de l’electricitat, serien mesures molt més efectives.

També et pot interessar