BASES CONCURS CARTELL FIRAGOST 2012

1.      El concurs és obert a tothom.

2.      Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin.

3.      Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.

4.      El format del cartell a presentar ha de tenir unes mides mínimes de DIN A3, encara que preferentment, ha d’esser tamany real, de 65 cm. d’amplada x 95 cm. d’alçada. Hi haurà de figurar obligatòriament el nom de FIRAGOST 2012 “58ª Fira-Exposició del Camp Catalá”, amb les dades de celebració que seran; VALLS, 31 de juliol i 1 d’agost. El cartell podrà ésser a color (quatricomia). Interessa que les dates de la fira i les paraules “Firagost” i “Valls”, destaquin força, de tamany gran, i es puguin llegir de lluny a les cartelleres.

5.      Els treballs es signaran amb un lema i s’acompayaran d’un sobre tancat (si disposeu de CD, agrairem el poseu dins del sobre, i haurà de tenir la resolució necessèria per a poder ésser reproduït en qualsevol suport publicitari). A l’exterior del sobre i al darrera del cartell hi constarà el lema i a l’interior del sobre; el nom, l’adreça, el correu electrònic, i el/s telèfon/s de l’autor.

6.      El termini d’admissió dels originals finalitzarà el divendres 30 de març de 2012, a les 7 del vespre, i s’hauran de presentar a les oficines de la Cambra de Comerç, carrer Jacint Verdaguer, 1 de Valls, (de 9h. a 13 h. i de 16h. a 19 h.).

7.      S’estableix un únic premi amb la dotació econòmica de 600 €. El  Jurat podrà declarar el premi desert.

8.      L’obra guanyadora s’editarà com a cartell anunciador de la Firagost 2012 i quedarà en propietat de la fira, la qual tindrà tots els drets de publicació i reproducció.

9.      Els cartells presentats al concurs no premiats podran recollir-se un cop finalitzada FIRAGOST, a les oficies de la Cambra de Comerç de Valls. Els cartells no retirats abans del  30 de setembre quedaran en propietat de la fira.

10.  El premi es donarà a conèixer la primera quinzena de maig. El guardó serà entregat en el decurs de la XXIX Nit de Premis de Valls.

11.  El fet de participar vol dir l’acceptació d’aquestes bases i de les decisions del Jurat, sense dret a cap reclamació.

12.  El guanyador no es podrà presentar com a concursant el proper any, però si podrà ser membre del Jurat.

No es premetrà fer referències a marques i empreses determinades.

 

També et pot interessar