Constitució del nou Ple del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya

El passat 20 de setembre de 2019 es va constituir, al Palau de la Llotja de la Cambra de Comerç de Barcelona, el nou Ple del Consell General de Cambres de Catalunya. Va ser elegit per majoria Joan Canadell, president de la Cambra de Barcelona, com a president del Consell de Cambres de Catalunya, i a Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona, com a vicepresident.

El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep M Rovira i Valls, forma part del Comitè Executiu dels 13 presidents, i amb el vicepresident Anton Bastús formen part del ple del Consell General de Cambres de Catalunya.

La sessió constitutiva del nou ple, va ser presidida per Marta Felip, secretària general de la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i titular de l’òrgan tutelar, i Eduard Borràs, secretari del Consell de Cambres.

El ja president del Consell de Cambres de Catalunya va expressar el seu compromís perquè “l’òrgan de govern del Consell estigui format per tots els presidents de les cambres, i que en la futura llei així és determini, abandonant la idea d’una cambra de Catalunya i fent fort el concepte de Consell de Cambres de Catalunya”.

La consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, va destacar durant la cloenda del ple que “amb la constitució del Consell de Cambres de Catalunya, obrim una nova era per ales Cambres. Malgrat la diversitat d’idees i posicionaments, tots podem estar d’acord en la necessitat de situar les cambres al servei de la defensa de l’economia productiva”. Amb la constitució del ple i el nomenament del nou Comitè executiu del Consell, es completa el procés electoral de renovació dels òrgans de govern del conjunt de les cambres de Catalunya.

Qui forma part del ple del consell general de cambres?

El ple del Consell General de Cambres de Catalunya està format per 26 membres, que corresponen a dos membres per cambra de Catalunya. No obstant això, per a l’elecció dels Òrgans de Govern s’emet només un vot per Cambra, per la qual cosa al Ple s’han emès 13 vots.

Qui representa les 13 cambres al ple del Consell?

El ple del consell està integrat pels 13 presidents de les cambres de Catalunya i una persona designada pel comitè executiu de cada cambra catalana.

També et pot interessar