Constitüit el Consell Executiu de l’Escola de Logística de la Cambra de Comerç de Valls

El Consell Executiu de L’Escola de Logística Cambra Valls és un òrgan de caràcter permanent creat amb la finalitat de governar i liderar l’Escola de Logística. El Consell està format per la Cambra de Valls, la URV, la Fundació ICIL i representants de diferents entitats vinculades a la logística i empreses de la demarcació de la Cambra.

Avui dilluns, 28 de febrer, el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep M.Rovira i Valls, la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Jose Figueras Salvat, i el director general de la Fundació ICIL, Xavier Rius Poch han signat un acord de creació del Consell Executiu de l’Escola de Logística (ELO) de la Cambra de Comerç de Valls.

El president de la Cambra ha posat sobre la taula la importància del sector de la logística a la demarcació. La rectora de la URV ha destacat la implicació de la universitat a l’Escola de Logística, i també la importància que hi hagi un coneixement i recerca i de la càtedra d’Innovació Empresarial en una iniciativa  projecte com aquest. Finalment, el director de la Fundació ICIL ha parlat de la importància del sector logístic en l’actualitat i les aportacions en l’àmbit del coneixement i professionals que aporta l’ICIL. Les parts implicades coincideixen que cal sumar esforços i treballar plegats a favor de la logística, el coneixement i la formació.

El Consell Executiu de L’Escola de Logística Cambra Valls és un òrgan de caràcter permanent creat amb la finalitat de governar i liderar l’Escola de Logística Cambra Valls.

Les principals funcions del Consell Executiu de l’ELO són: governar i liderar els projectes i les actuacions de l’Escola de Logística Cambra Valls; vetllar pel correcte funcionament de l’Escola de Logística, planificar i establir les línies estratègiques a seguir, seguiment i avaluació dels treballs, entre d’altres.

El Consell Executiu està format per 15 membres: un/a president/a, dos vicepresidents/es, i dotze vocals. El president de la Cambra de Valls exerceix la presidència i la URV i la Fundació ICIL tenen una vicepresidència cadascuna. La resta de membres són representants de diferents entitats vinculades a la logística (Port Tarragona, CIMALSA, Generalitat) i empreses de la demarcació de la Cambra de Valls.

Sobre l’Escola de Logística Cambra Valls

L’Escola de Logística vol posar a l’abast de les empreses del territori, eines i coneixements d’última generació en logística i Supply Chain, amb la finalitat d’ajudar a incrementar la seva competitivitat potenciant el talent dels seus professionals

L’Escola de Logística Cambra Valls és l’única escola d’aquesta tipologia a Catalunya. Pretén sumar l’experiència i el coneixement de l’institut líder en formació logística de l’Estat, l’ICIL, amb les capacitats de la URV, i l’experiència de les empreses del territori de la Cambra de Valls.

També et pot interessar