Conveni entre la Cambra de Valls i SECOTbcn

• La col·laboració entre les dues institucions té com a objecte donar suport a les iniciatives i propostes sorgides o que el en futur puguin sorgir, de la tasca desenvolupada per la Cambra de Valls i/o els seus associats.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls firma un conveni de col·laboració amb SECOTbcn. Amb aquest conveni ambdues entitats comparteixen la voluntat de contribuir a fomentar i defensar el sistema d’iniciativa privada i economia de lliure mercat, així com promoure el desenvolupament econòmic amb la finalitat d’afavorir el progrés econòmic i social del país.

La Cambra de Valls es compromet a donar els serveis, les eines i les facilitats necessàries a les empreses per a que aquestes incrementin el seu valor afegit i la seva competitivitat, ajudar a l’empresa en els problemes que li puguin sorgir, així com dinamitzar el teixit empresarial de la seva demarcació.

SECOT, aportarà la seva experiència de gestió empresarial en règim de voluntariat a petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses amb dificultats  per accedir a la consultoria comercial. Així mateix desenvolupa activitats de tipus social per ajudar a desenvolupar-se a persones grans o que estan en risc d’exclusió social.

SECOT, per garantir la gestió eficaç dels seus procediments i dels mitjans utilitzats, així com la satisfacció dels seus assessorats, disposa del Certificat de Qualitat d’acord amb la Norma ISO 9001:2015, lliurat per Tüv Rheinland i  el de la Fundación Lealtad en lo referent als Principis de Transparència i Bones Pràctiques i el certificat de RSC com entitat amb Responsabilitat Social Corporativa.

La col·laboració entre les dues institucions té com a objecte donar suport a les iniciatives i propostes sorgides o que el en futur puguin sorgir, de la tasca desenvolupada per la Cambra de Valls  i els seus associats.

També et pot interessar