Fred Olivé s’especialitza en muntatge de sales controlades de temperatura i humitat

Són referents en instal·lacions frigorífiques i solucions de climatització industrial, comercial i domèstica

Fred Olivé S.L. és una empresa familiar amb més de quaranta anys d’experiència, centrada en la climatització industrial, comercial i domèstica. Són especialistes en tractament de l’aire en ambients corrosius, climatització i refrigeració per a tota mena de procés i edifici, equipaments per a hostaleria, cambres frigorífiques, reparacions de maquinària del sector i manteniment d’instal·lacions. La directora de l’empresa, Jessica Olivé, assegura que amb els anys han evolucionat molt: “Als inicis vam treballar molt a la indústria agrícola i a les papereres. Actualment, comptem amb un gran mercat al Camp de Tarragona, centrat en la indústria petroquímica i els laboratoris”. Olivé destaca que al nostre territori hi ha molta demanda de climatització i preparació de sales d’assaig i laboratoris. Es tracta d’un tipus d’instal·lació que requereix un control molt concret dels paràmetres de temperatura i humitat relativa, per executar proves de qualitat.

L’empresa, especialitzada en el món del fred, també es dedica a la refrigeració i climatització de sales elèctriques i de control. Instal·len sistemes de ventilació, renovacions d’aire en locals i extraccions de fums. Avui dia compten amb una dotzena de treballadors.

En podeu saber més a www.fredolive.com

També et pot interessar