Gran part de l’oli industrial generat a Catalunya i Espanya es recicla a Alcover, a l’Alt Camp

Se n’encarrega CATOR, una empresa catalana dedicada a la recollida i regeneració d’olis industrials usats. Des de l’inici de la seva activitat ha reciclat més de 700.000 tones d’oli usat, que s’han reintroduït al mercat per formular nous lubricants fomentant així l’economia circular.

L’oli mineral usat és el residu líquid tòxic i perillós que es produeix en major quantitat a tot el món. Aquest residu és altament contaminant, amb una gota n’hi ha prou per contaminar més de 1.000.000 litres d’aigua. CATOR, Catalana de Tractament d’Olis Residuals, converteix aquest residu en una matèria primera a la seva planta de regeneració situada al terme municipal d’Alcover, amb capacitat de tractament de 42.000 tones a l’any.

Catalunya és la primera i única Comunitat Autònoma que obliga a regenerar el 100% dels olis usats.

L’any 1993, per mitjà de concurs públic, CATOR es va convertir en la empresa concessionària per a la gestió de l’oli mineral usat a Catalunya, convertint-se en una empresa pionera en la recuperació d’oli. El projecte presentat per CATOR era l’únic que apostava per la gestió integral de l’oli, des de la seva recollida fins a la seva regeneració i posterior posada al mercat, convertint la gestió en un procés sostenible i creant l’economia circular de l’oli ja als anys 90. Al 2013 va finalitzar la concessió pública i actualment opera en un mercat liberalitzat a nivell global. Aproximadament, un 60% de l’oli prové dels tallers mecànics, mentre que l’altre 40% prové de la indústria.

Existeixen dues vies de gestió de l’oli usat: la regeneració i la combustió.

Amb la regeneració es converteix l’oli usat, un residu, en una matèria primera per produir nous lubricants. Es fa mitjançant un procés fisicoquímic que permet recuperar la base oliosa i les condicions físiques inicials d’aquest fluid. Les substàncies impròpies de l’oli que es separen durant el procés, com és el cas de l’aigua, asfalts i altres elements, també s’aprofiten i es reutilitzen al propi procés o es comercialitzen. D’aquesta forma CATOR fomenta l’economia circular de l’oli, allargant la vida d’un recurs natural escàs i evitant l’emissió a l’atmosfera, si aquest oli hagués estat cremat, de gairebé 1.750.000 tones de CO2 des de l’inici de la seva activitat.

El procés de CATOR es basa en una mínima generació de residus i un màxima aprofitament dels recursos.

CATOR regenera principalment oli usat provinent de Catalunya però també de la resta d’Espanya.

Els productes que comercialitza son principalment l’oli Regenoil per la fabricació de lubricants; i un producte asfàltic anomenat Catorex, apte per a la fabricació de teles impermeabilitzants. Els principals mercats on opera és el català, on existeix un important clúster de fabricants de lubricants, però també exporta els seus productes arreu del món.

Diàriament realitzen unes 100 recollides d’oli usat i totes elles són analitzades. De cada recollida es prenen dues mostres. Una s’analitza al laboratori de CATOR per tal de comprovar la seva composició i detectar la presència d’elements contaminants. I l’altre es lliura al productor per si calgués fer una contra-anàlisi.

CATOR compta amb 3 centres logístics i una flota d’11 camions cisterna per cobrir la recollida de qualsevol punt de Catalunya. La planta de tractament i regeneració d’Alcover compta amb capacitat per a 42.000 tones l’any. Enguany volen arribar a aquesta xifra per primera vegada en tota la seva història, gràcies a millores productives realitzades a la planta i una major disponibilitat de matèria prima, ens explica Eduard Ribasés, director general de CATOR. Actualment, a la planta d’Alcover hi treballen unes 40 persones i es produeix un moviment de camions diaris d’unes 15-20 cisternes.

Tanmateix, la planta d’Alcover és un centre obert d’informació i formació medi ambiental, tant per centres escolars, universitats i altres grups d’interès. Ribasés ens comenta que abans de la Covid19 a planta es realitzaven entre 2 i 3 visites mensuals de grups d’escolars principalment per tal d’explicar el procés de l’oli, des de que arriba com a residu fins que es converteix en un recurs: “ens agrada ensenyar el que fem i creiem que és important conscienciar a les noves generacions transmetent un missatge positiu i sostenible mostrant-los un exemple d’economia circular a casa nostra”.

Aquí teniu un vídeo explicatiu elaborat per Cator

També et pot interessar