Ja es poden demanar els ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la Covid-19

Es tracta d’un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic. El termini de sol·licitud acaba el 20 de novembre o en exhaurir la dotació pressupostària.

La Generalitat reforça el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s’ha aprovat un ajut extraordinari per tal d’afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estan suportant enfornt la Covid-19.

Es tracta d’un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica d’un pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

El termini de sol·licituds s’inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Trobareu tota la informació a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut-autonoms-microempreses-covid-19/?s=09

També et pot interessar