La Cambra de Barcelona analitza l’evolució del progrés, el benestar i la sostenibilitat de Catalunya i la comparativa amb el nucli europeu amb nous indicadors

El progrés econòmic no s’ha traduït en benestar efectiu per a la població: el consum privat i els salaris reals estan estancats a nivells de fa 20 anys. Hi ha hagut progrés en termes de serveis públics bàsics, però la distància del nucli europeu és encara molt gran.

El sistema d’Indicadors de Progrés i Benestar, elaborat el Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona, vol anar més enllà del PIB (tot i que també s’inclou com a concepte) i identifica i analitza altres variables clau per tenir una visió completa de la realitat multidimensional d’un país. L’anàlisi s’estructura en quatre blocs centrals, sota quatre grans conceptes: progrés, benestar, sostenibilitat i qualitat del creixement. Cada indicador s’analitza des d’una doble vessant:

comparativa amb els cinc principals països fundadors de la Unió Europea (UE-5: Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i Bèlgica), on s’utilitzen dades amb periodicitat anual, i valorativa de l’evolució històrica de la variable al propi país, amb periodicitat trimestral sempre que ho permeten les dades.

Nota de Premsa Cambra de Barcelona

Presentació dels Indicadors

També et pot interessar