La Cambra de Comerç de Valls celebra la notícia d’ampliació del Polígon Industrial de Valls

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls celebra la notícia d’ampliació del Polígon Industrial de Valls que permetrà urbanitzar 63 hectàrees de nou sòl industrial al sector nord, un 17% més de superfície que actualment. Les implantacions d’empreses en els últims anys, sobretot en una part important de l’àmbit del sector industrial de Palau de Reig, ha motivat que les dues administracions hagin accelerat la tramitació urbanística per ampliar el polígon i tenir disponibilitat de sòl de pressa.

També s’inclou la segona fase del sector 1 de Palau de Reig, per completar la urbanització d’aquesta zona del polígon i s’ampliarà la carretera del Pla amb la prolongació del carril lateral de la C-37 i nous enllaços viaris per garantir els accessos i la mobilitat segura a la futura nova zona industrial de Valls.

En últim lloc, també s’ha treballat tècnicament el planejament d’un sector concret de la zona que ocupen diferents habitatges i edificacions preexistents per tal de protegir-los i diferenciar-los amb espais verds, lliures i separats de l’àrea industrial.

El projecte industrial permetrà garantir la implantació de noves empreses i consolidar el paper del polígon de Valls com un dels més importants del Camp de Tarragona i Catalunya, amb un teixit industrial divers, i líder en sectors estratègics com el de la indústria auxiliar de l’automoció, l’alimentació, logística, paperer i químic. El polígon té una superfície de 3,5 milions de metres quadrats i té accessos directes al Port de Tarragona a través de l’autovia A-27 i connexions amb les autopistes AP-2 i AP-7.

També et pot interessar