La Cambra de Valls acull la presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre del 4rt. Trimestre del 2023

L'informe destaca que malgrat els conflictes bèl·lics, les tensions en els mercats de l’energia i l’escalada dels preus el balanç del 2023 serà força positiu. Pel que fa a les previsions dels organismes internacionals - FMI, Banc Mundial i OCDE- pronostiquen per al 2024 un escenari incert i ple de riscos que dificultarà el comerç internacional, el funcionament de les cadenes de valor global i l’activitat econòmica.

La Cambra de Comerç de Valls ha acollit aquest matí la presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre del 4rt Trimestre del 2023. El president de la Cambra de Valls, Josep M.Rovira, ha obert la sessió. Ha presentat l’Informe la Dra. Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial i el Dr. Agustí Segarra, catedràtic emèrit d’economia de la URV. En acabar la presentació han intervingut Míriam Guasch, Operations Director Manufacturing Spain de l’empresa Essity, i el gerent del grup Andreu Manteniment Industrial, Jordi Andreu.

L’informe desvetlla que malgrat els conflictes bèl·lics, les tensions en els mercats de l’energia i l’escalada dels preus el balanç del 2023 serà força positiu. Pel que fa a les previsions dels organismes internacionals – FMI, Banc Mundial i OCDE- pronostiquen per al 2024 un escenari incert i ple de riscos que dificultarà el comerç internacional, el funcionament de les cadenes de valor global i l’activitat econòmica.

Podem resumir el balanç de l’exercici 2023 en els següents deu punts:

  1. L’economia mundial ha tancat l’any 2023 a un taxa anual del PIB d’un 3,0%, mentre les previsions registren créixer un 2,9% el 2024 i un 3,2% el
  2. L’escenari internacional advers afecta de ple a les economies desenvolupades que tancaran l’any 2023 amb un creixement del 1,5%, mentre els països emergents registraran un 4,0%.
  1. Les principals economies de la Unió Europea com ara Alemanya, França i Itàlia estan sent molt sensibles a les tensions geopolítiques, mentre economies Portugal i Espanya destaquen pel seu Es preveu que la UE tanqui el 2023 a una taxa interanual del 0,7%.
  2. El PIB català ha crescut un 2,1% interanual, tres dècimes per sota del PIB espanyol (2,4%). Pel que fa a l’evolució trimestral, el PIB català presenta un creixement del 0,1% el tercer trimestre de 2023, mentre que l’espanyol augmenta en un 0,3%.
  3. L’ocupació ha incrementat un 7,59% en valors interanuals a la demarcació de Tarragona i un 5,61% al territori català. Per contra, la taxa d’atur de la província ha disminuït fins el 9,59%.
  4. El Camp de Tarragona tanca el mes de desembre 2023 l’any amb una taxa d’atur registrat del 10,54% (gener ho feia en l’11,35%), mentre les Terres de l’Ebre situen la taxa en el 10,63% (gener ho feien en l’11,26%).
  5. La capacitat exportadora i importadora de l’economia local ha incrementat notablement respecte el total català en les últimes dècades. L’any 2022, les empreses de la demarcació de Tarragona efectuaren l’11,05% de les exportacions i el 15,95% de les importacions de l’economia
  6. Les taxes interanuals de creixement del PIB del tercer trimestre de 2023 han estat d’un

-8,2% al sector primari, de l’1,2% a la indústria, del 2% a la construcció i del 2,8% al sector serveis.

  1. El PIB per càpita del Camp de Tarragona és 2,6 punts inferior al total català (29 i 31,6 respectivament) mentre que el de les Terres de l’Ebre el supera en dos punts (33,6). Pel que fa a l’RFBD per habitant, tant el Camp de Tarragona (15,2) com les Terres de l’Ebre (13,8) presenten resultats inferiors a la mitjana catalana (17,6).
  2. Entre les deu comarques catalanes amb menor renda per habitant es troben tres de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre) i una del Camp de Tarragona (Priorat).

També et pot interessar