Les Cambres de Valls i Barcelona treballen juntes

Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona i Josep M Rovira, president de la Cambra de Valls, es van reunir a Valls.

A la reunió mantinguda el passat dimecres 31 de juliol a la Cambra de Comerç de Valls, el president de la Cambra de Barcelona van acordar treballar conjuntament els reptes que es plantegen les empreses del país. En aquest sentir van tractar temes tan transcendents com la futura Llei de Cambres, la nova composició del Consell General de Cambres de Catalunya, la representativitat de cada Cambra, i les relacions entre la Cambra de Barcelona amb la resta de Cambres de Catalunya.

La Cambra de Barcelona va oferir a la de Valls tot el seu suport quant a gabinet d’estudis, consultes empresarials i altres serveis que les empreses puguin necessitar, més enllà dels departaments d’exportació, formació i serveis empresarials propis de les Cambres. En aquest sentit es va parlar d’obrir les cambres a totes les empreses de Catalunya i treballar conjuntament els grans reptes de país. Segons Rovira “les Cambres són entitats de dret públic que representen el cent per cent de les empreses catalanes; i per tant correspon a les Cambres vetllar per la competitivitat de les empreses, per la formació empresarial dels joves i pel talent dels seus treballadors i per la internacionalització; és en aquest sentit que hem d’exigir a les administracions implicades el compliment de les inversions en infraestructures, i que la gestió de les ajudes a les empreses es faci a través de les Cambres de Comerç. Per aconseguir aquests objectius, el suport de la Cambra de Barcelona, la més gran de Catalunya, per la Cambra de Valls és fonamental”.

A més, Joan Canadell, com a President de Turisme de Barcelona, va presentar a Valls una iniciativa per col·laborar conjuntament amb el turisme del país i les Cambres de Comerç, promocionant, des de Barcelona, visites o rutes concretes pel país, que puguin interessar a un turista que ha arribat a Barcelona. El president de la Cambra de Valls va agrair l’oferiment i es va comprometre a treballar conjuntament amb Turisme de Barcelona per la promoció de la Calçotada, de les diades castelleres, del turisme temàtic de l’Alt Camp i de La Ruta del Cister, a banda de la promoció del Museu Casteller de Catalunya quan estigui inaugurat.

També et pot interessar