LES CAMBRES I L’ICF COL.LABOREN EN LA DIFUSIÓ DE LÍNIES DE FINANÇAMENT A TRAVÉS DE PROMOTORS FINANCERS

 

16/02/2012

 

LES CAMBRES I L’ICF COL·LABORARAN EN LA DIFUSIÓ DE LÍNIES DE FINANÇAMENT A TRAVÉS DE PROMOTORS FINANCERS

 

El conveni signat avui pretén millorar l’accés de les empreses al crèdit, en especial les pimes i els autònoms

 

Dijous, 16 de febrer de 2012

.- El president del Consell General de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, i el conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF), Josep-Ramon Sanromà, han signat avui un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a la difusió dels productes financers de l’ICF entre les empreses.

Mitjançant la seva adhesió voluntària, les 13 cambres catalanes difondran les línies de finançament de l’ICF amb l’objectiu de millorar l’accés de les empreses al crèdit, en especial les pimes i els autònoms, i als productes financers més idonis per a les seves necessitats.

Per fer-ho possible, les cambres crearan una xarxa de Promotors Financers, que disposaran d’una plataforma de comunicació i gestió, que se suportarà sobre el portal ‘Finempresa’. Els mecanismes de col·laboració establerts es resumeixen en:

El

Promotor Financer

assessorarà les pimes i autònoms que se li adrecin sobre els productes de l’ICF i canalitzarà les peticions dels clients potencials cap al canal de distribució més adient. Tanmateix, podran desestimar aquelles peticions que no superin un primer filtre, tant qualitatiu sobre el projecte, com financer sobre l’empresa.

Els promotors donaran suport al client en la tramitació dels impresos de sol·licitud i en la preparació de la documentació necessària, especialment la de tipus financer. Paral·lelament, informaran l’ICF de les peticions canalitzades.

Per la seva part,

l’ICF

es compromet a organitzar sessions de formació sobre els procediments i instruments que dissenyi, i actualitzacions i millores posteriors, per una implementació adequada d’aquest sistema. Així mateix, les sessions formatives de l’ICF permetran als responsables de les Cambres adherides d’obtenir un major coneixement dels productes i instruments financers.

L’ICF prestarà suport tècnic per al desenvolupament de les tasques encomanades al Promotor Financer, a través el responsable del projecte de l’ICF, i informarà al promotor sobre l’estat de les sol·licituds canalitzades i el resultat de la seva gestió.

Pel que fa a la difusió de l’acord, les cambres es comprometen a proposar i realitzar campanyes de comunicació a empreses, i organitzar accions informatives i formatives per a les empreses i autònoms, per difondre els instruments i productes financers de l’ICF.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració respon a la voluntat expressada en el Pla Estratègic de l’ICF de facilitar finançament a les empreses per tal de contribuir a reactivar l’economia, millorar la competitivitat de les empreses i fomentar l’ocupació.

L’acord signat avui s’enmarca en el conveni marc signat el passat 9 de novembre de 2011 entre la Generalitat i el Consell de Cambres per a la defensa i promoció del comerç, la indústria i els serveis a Catalunya

. 16/02/2012

Una vintena d’organitzacions

Amb l’acte de signatura d’avui, el Consell General de Cambres se suma a la Xarxa de Promotors Financers de la qual ja formen part una vintena d’organitzacions empresarials, entre les quals destaquen: Pimec, Foment del Treball, CECOT, la FOEG l’AMEC, la CTAC, entre d’altres.

Amb un pressupost de més de 2.200 milions d’euros, l’ICF disposa de productes per atendre diverses necessitats: Circulant, amb avals aportats per l’ICF i per Avalis; Capitalització per millorar la solvència empresarial amb préstecs, capital risc i co-inversió; Crèdits per a inversions, a través de les línies ICF Inversió i ICFcrèdit; Préstecs amb garantia a través de la Línia i+i, principalment adreçada a la Internacionalització i la innovació.

 

 

 

També et pot interessar