Les empreses de menys de 3 treballadors podran demanar el seu bo digital de 3.000 euros a partir del 14 de juny

El 14 de juny a partir de les 11 hores, s'obre el formulari perquè les microempreses i autònoms/es del segment III del programa Kit Digital, d'entre 0 i menys de 3 empleats, puguin sol·licitar el bo de 3.000 euros i els ja beneficiaris de la quantia anterior, els 1.000 euros addicionals. El termini estarà obert fins al 31 d'octubre de 2025. S'incorpora una nova categoria de solució per al segment III, Lloc de Treball Segur, que inclou un dispositiu portàtil o de sobretaula amb monitor. Amb aquesta modificació parcial de la convocatòria, Red.es amplia en 500 milions d'euros el pressupost destinat a aquest segment, sumant la convocatòria un total de 1.000 milions d'euros.

Red.es – entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial – publica una resolució de modificació parcial de la convocatòria de les ajudes destinades a la digitalització de petites empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats (segment III) que inclou novetats respecte a la convocatòria del mateix segment que es va publicar el 12 d’octubre de 2022. No apliquen aquestes modificacions a les comunitats de béns, societats civils professionals, societats civils amb activitat mercantil i explotacions agràries de titularitat compartida que pertanyin al segment III. Es pot consultar la resolució parcial de la tercera convocatòria en el següent enllaç.

Bons de 3.000 euros per a les microempreses i autònoms/es

Aquesta modificació de la convocatòria recull que la quantia dels bons per a aquest segment d’empreses serà de 3.000 euros.

El formulari per sol·licitar aquesta nova quantia estarà obert a partir del 14 de juny a les 11 hores, a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es). El termini per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al 31 d’octubre de 2025 a les 11 hores.

En la modificació es detallen els imports màxims d’ajuda per cada categoria de solucions de digitalització, els terminis per consumir el bo, el model de declaració de conformitat, entre altres detalls de l’ajuda. A més, aquesta resolució parcial de la convocatòria incrementa el pressupost en 500 milions d’euros que, unit al pressupost inicial, sumen un total de 1.000 milions d’euros que tenen per finalitat la millora de la competitivitat i del nivell de maduresa digital d’empreses d’aquest segment.

Per sol·licitar l’ajuda, les empreses hauran primer de registrar-se a l’àrea privada de www.acelerapyme.es i completar el test d’autodiagnòstic digital, a continuació, consultar la informació disponible de les solucions de digitalització en el catàleg i finalment, sol·licitar l’ajuda a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es ).

Per a aquelles empreses del segment III que han estat beneficiàries en les ajudes del Programa Kit Digital del Segment III per un import de 2.000 euros, i que no s’hagi extingit per renúncia o per qualsevol altra causa que donés lloc a això, podran sol·licitar els 1.000 euros addicionals mitjançant una declaració de conformitat a través del seu expedient a la Seu Electrònica de Red.es.

Tant si l’entitat és nova sol·licitant com si ja és beneficiària i vol sol·licitar els 1.000 euros addicionals, el termini de consum del bo serà de sis mesos a comptar des de la concessió.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran de forma directa i per ordre d’arribada, un cop realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Nova categoria de solució: Lloc de Treball Segur

Les microempreses i autònoms/es podran adquirir una o diverses solucions de digitalització de les previstes en el catàleg: lloc web i presència a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, i ciberseguretat, presència avançada a internet, Marketplace i la nova solució «Lloc de treball segur».

La solució «Lloc de treball segur» inclou un dispositiu hardware que ha de tenir integrat en el producte i en el preu, una llicència que compleixi amb els requisits establerts per a la categoria X, de Ciberseguretat, a més d’un encriptat/cifrat en repòs, que asseguri la privacitat de les dades i documents emmagatzemats en el dispositiu.

Amb aquesta categoria es pretén afavorir l’automatització de tasques, la gestió eficient de les dades i la comunicació fluida. L’objectiu és millorar la productivitat i la competitivitat d’aquest segment en un entorn segur.

La quantia màxima subvencionable per a aquesta solució és de 1.000 euros, sent subvencionables ordinadors portàtils o ordinadors de sobretaula juntament amb monitor nous, que hauran de complir uns requisits que recull l’Ordre de Bases.

Amb l’objectiu de continuar contribuint a que les microempreses i autònoms/es continuïn el seu procés de transformació digital, les noves empreses beneficiàries que vulguin formalitzar Acords de Prestació de Solucions de Digitalització de la Categoria de «Lloc de treball segur», hauran d’haver formalitzat i tenir validat prèviament un o més Acords de qualsevol altra de Solució del catàleg.

En el cas de la solució de Lloc de Treball Segur, un cop implantada, i completat el període de 12 mesos de prestació del servei, l’agent digitalitzador haurà d’informar a l’entitat beneficiària del valor residual de l’equip. Aquest valor serà com a màxim del 15% de l’import del valor de l’Acord signat. En cas que l’empresa beneficiària volgués quedar-se amb l’equip, passats els 12 mesos de servei, haurà d’abonar aquesta quantitat.

Més de 10.800 agents digitalitzadors

Actualment, el catàleg d’agents digitalitzadors està compost per més de 10.800 agents digitalitzadors adherits. El termini d’adhesió continuarà obert durant tota la durada del Programa, per la qual cosa el catàleg s’anirà ampliant segons es vagin resolent les sol·licituds.

Des que es van publicar la modificació de les bases, els agents digitalitzadors adherits han pogut actualitzar la seva oferta de solucions en el Catàleg i els que no ho eren poden adherir-se per primera vegada, ja que l’adhesió com agents digitalitzadors estarà oberta durant tota la durada del Programa.

Els agents digitalitzadors són els únics habilitats per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries de les ajudes del programa Kit Digital i titulars del bo digital, i podran col·laborar en el procés de sol·licitud de les ajudes sent també representants voluntaris, així com en les actuacions de control que se’n derivin.

A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i els que rebin el pagament del bo digital cedit pel beneficiari, un cop s’hagi acceptat la seva justificació.

Més de 388.000 ajudes concedides

Fins a la data, el programa Kit Digital ha concedit més de 388.000 ajudes del Programa en totes les convocatòries obertes i en tot el territori nacional. Això suposa que més 1.600 milions d’euros del Pla de Recuperació han arribat a les petites empreses, microempreses i autònoms/es del país per implantar solucions bàsiques de digitalització.

Programa Kit Digital

És un programa del Govern d’Espanya, gestionat per Red.es, una entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat per a la Digitalització i Intel·ligència Artificial, i compta amb la Cambra de Comerç d’Espanya com a entitat col·laboradora. L’objectiu del programa és digitalitzar pimes i autònoms/es de tots els sectors productius a tot el territori nacional.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda España Digital i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

 

També et pot interessar