L’Escola de Logística Cambra Valls i CIMALSA col·laboren per generar i promocionar talent al sector logístic

CIMALSA aportarà el coneixement i l’experiència en la gestió i programació de les activitats de l’Escola de Logística de la Cambra Valls. El president de la Cambra de Comerç de Valls destaca que des de l’Escola de Logística “volem posar a l’abast de les empreses del territori eines i coneixements d’última generació en logística i Supply Chain”.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls i CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat, signen un acord de col·laboració amb l’objectiu de generar, promocionar i retenir el talent al sector logístic.

A través de l’acord, que té una vigència de quatre anys, ambdues entitats es comprometen a treballar amb l’objectiu de generar sinergies entre les empreses del sector logístic del territori per tal de millorar-ne la seva competitivitat i potenciar el talent dels seus professionals.

Com a referent en l’àmbit de la logística i la mobilitat, CIMALSA aportarà el coneixement i l’experiència en la gestió i programació de les activitats de l’Escola de Logística de la Cambra Valls (ELO). Alhora, posarà a disposició els seus professionals per al desenvolupament dels esdeveniments que s’acordin a l’Escola i contribuirà, amb el seu coneixement i experiència, a desenvolupar activitats de recerca i innovació en logística i mobilitat que es proposin des de
l’ELO.

El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep M. Rovira, destaca que des de l’Escola de Logística de la Cambra Valls “volem posar a l’abast de les empreses del territori eines i coneixements d’última generació en logística i Supply Chain. En aquesta línia, la col·laboració amb CIMALSA com a organització de referència del sector suposarà una aportació de gran valor”.

Per la seva banda, el president de CIMALSA, Enric Ticó, afirma que “l’impuls de la formació en l’àmbit logístic és clau per a un futur basat en la sostenibilitat i la digitalització, que doni totes les eines als seus professionals i creï espais per a la col·laboració entre les empreses del territori”. Ticó destaca, alhora, que “així ho recull l’Acord de Govern 16/2021 del 9 de febrer de 2021, que aprovà l’Estratègia Logística per a la internacionalització de l’economia catalana (ELIEC), essent la formació en aquest àmbit una de les accions més destacades”.

Sobre la Cambra de Comerç:
La Cambra de Comerç, industria i Serveis de Valls és un organisme al servei de les empreses i de la demarcació, amb funcions de consulta, defensa i promoció de tot el que afecta aquests sectors de l’activitat econòmica i també les infraestructures.

A la Cambra de Valls ens regim per tres pilars que són el paraigua que motiven totes les nostres actuacions: el talent, apostant per formar les persones de la demarcació en àmbits innovadors. Facilitem recursos a les empreses per tal que investiguin i generin nou coneixement. Col·laborem amb els centres de recerca (universitats i fundacions) per generar know how; treballem pel territori des del territori, defensem els interessos de les empreses de la demarcació. Apostem per la creació i consolidació d’infraestructures sostenibles i que ens connectin amb el món. Apostem per la millora de les condicions de vida de la nostra demarcació; apostem per la creativitat, desenvolupant projectes innovadors en col·laboració amb els nostres partners per generar noves oportunitats de negoci. Cooperem amb organitzacions del coneixement per donar noves oportunitats a les persones i les empreses de la nostra organització. Teixim aliances i establim sinèrgies entre les empreses per tal que siguin més competitives.

A través de l’Escola de Logística de la Cambra ens plantegen posar a l’abast de les empreses del territori, eines i coneixements d’última generació en logística i Supply Chain, per ajudar a incrementar la seva competitivitat potenciant el talent dels seus professionals.

L’Escola de Logística Cambra de Valls és l’única escola d’aquesta tipologia a Catalunya. Pretén sumar l’experiència i el coneixement de l’institut líder en formació logística de l’Estat, l’ICIL, amb les capacitats de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i l’experiència de les empreses del territori de la Cambra de Valls.

Sobre CIMALSA:
CIMALSA és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat. La seva missió és oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat, i gestionar-los en clau de servei a l’usuari i a les empreses.

En concret, CIMALSA desenvolupa i gestiona Centrals Integrals de Mercaderies (CIM), plataformes logístiques amb possible connexió ferroviària (LOGIS), aparcaments de vehicles pesants (Truck Parks) i gestiona l’estació d’autobusos de Girona. CIMALSA impulsa l’Observatori de la Logística, que recull els principals indicadors del sector i, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, coordina la implantació de l’Estratègia Logística per la Internacionalització de l’Economia Catalana (ELIEC).

També et pot interessar