Presentat l’informe de Conjuntura Econòmica del 2n Trimestre del 2021 del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

L’informe apunta que en el segon trimestre d’enguany els indicadors de l’activitat econòmica plantegen un major optimisme, no només per les previsions de les institucions internacionals i europees, sinó també per les de les espanyoles i catalanes.Val a dir que els aspectes més rellevants tenen a veure amb el dinamisme del mercat laboral i les exportacions.

El dimarts 7 de setembre es va presentar a la Cambra de Comerç de Tortosa l’Informe de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre corresponent al segon trimestre d’enguany. Una iniciativa de les Cambres de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, que elabora la URV i que compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

De l’informe se’n desprèn que les economies avançades creixeran més de l’esperat i les emergents menys del previst. El segon trimestre de 2021, l’ocupació ha crescut en 17.000 persones respecte de l’any 2020. Les exportacions ja han recuperat els nivells previs a la pandèmia. Tot i el creixement que ha  experimentat el comerç exterior, encara no s’han assolit els nivells de 2019 per les importacions. El dinamisme econòmic a curt termini, dependrà de la recuperació, de la normalitat i l’ocupació turística. A llarg termini, pel dinamisme inversor i els canvis en l’estructura del mercat laboral.

A grans trets els principals titulars de l’Informe són els següents:

-L’ocupació ha augmentat un 5,3% en dades interanuals (6,5% en serveis i 9,6% en construcció) i la taxa d’atur ha disminuït fins al 12,68%.

-Els contractes laborals han augmentat més que a Catalunya, els ERO s’han reduït i han augmentat el nombre d’empreses.

-Els crèdits bancaris només augmenten un 2,14% tot i els baixos interessos i la gran liquiditat, i els dipòsits incrementen un 11,51%.

-L’IPC ha augmentat un 3,3% per la pujada dels preus del petroli i l’electricitat, que han repercutit en l’habitatge i el transport.

-El comerç exterior s’ha recuperat gràcies a l’increment de les exportacions en un 37,62% i de les importacions en un 29,18%.

També et pot interessar