Presentat l’Informe de Conjuntura Econòmica del 4rt trimestre del 2021, del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Cap a on va l'economia de les comarques de Tarragona?

Dimecres dia 9 de març es va presentar l’Informe de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’informe està elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial i el Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV, amb el suport de les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, i la Diputació de Tarragona.

El quart trimestre de 2021 mostra uns indicadors a l’alça com a continuació del període anterior, encara que lleugerament inferiors als de 2019. Les dificultats per aturar la pandèmia en moltes àrees, tot i la menor gravetat, ha determinat que les previsions trimestrals de l’FMI es plantegin a la baixa. A Catalunya, el PIB del quart trimestre de l’any 2021 a és del 97,28% respecte al de 2019 i a Espanya, del 95,84%.

A grans trets destaca que:

  1. La taxa d’envelliment augmenta. L’exercici de 2021 ha creat ocupació. Aquesta ha experimentat un increment interanual de l’1,45% al quart trimestre. La taxa d’atur s’ha situat al 12,6%, davant del 10,16% del conjunt català i del 13,33% de l’espanyol.
  2.  La contractació laboral ha augmentat un 38,42% respecte de 2020, un 32,08% els contractes indefinits i un 39,01% els temporals. Els ERTO han perdut pes en l’exercici. I el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social augmenta amb un 4,5% interanual, percentatge que en el total català ha estat del 2,2%.
  3.  L’oferta empresarial s’ha reduït un 0,84% en relació amb 2020. El nombre de societats creades manté el ritme d’anys anteriors. Els crèdits han disminuït un 3,77% en relació amb el setembre de 2020, mentre que els dipòsits han augmentat un 3,64%.
  4.  L’IPC ha augmentat significativament a partir del març de 2021 (7% interanual). L’augment es concentra en alguns subgrups, com electricitat i combustibles (54,8%), transports personals (14,6%) i, concentrat en la segona meitat de l’exercici, allotjaments (17,9%).
  5. Les exportacions incrementen un 30,56% i les importacions un 31,34%. El nombre d’empreses exportadores augmenta.
  6. El turisme no ha recuperat els nivells de 2019. El port no ha assolit els nivells de tràfic de mercaderies de 2019 i ha acabat l’exercici amb un -4,71%. L’aeroport ha passat dels 39.000 passatgers del 2020 a 159.000.
  7. La previsió és que la superació de la crisi de 2020 no arribarà fins a finals de 2022.

Aquestes valoracions es van efectuar en un moment en el que la variable d’un conflicte bèl•lic a Europa no es considerava.

Van presentar l’informe el catedràtic Joaquim Margalef, del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV i la sra. Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV. Van participar de l’informe Ignasi Cañagueral, director del Complex Industrial Dow Tarragona, Hub del sud d’Europa i vicepresident de l’AEQT; i Eduardo Sañudo, director general de Vopak Terquimsa.

 

Documents adjunts:

Informe Conjuntura Econòmica 4rt trimestre 2021 – complert-

Presentació Informe de Conjuntura

Enllaços:

Vídeo acte presentació Informe Conjuntura del 4rt trimestre

 

 

També et pot interessar