Subvencions per empreses del sector industrial i de serveis afectats per la crisi del Covid-19

Poden beneficiar-se de les ajudes les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Valls en una de les activitats incloses en la CCAE. Per a més informació us podeu posar en contacte amb la Cambra de Comerç de Valls, a través del correu electrònic gerencia@cambravalls.com o bé per telèfon al 977 600 909.

L’Ajuntament de Valls aprova les subvencions destinades al sector industrial i de serveis que es van veure afectats per la crisi del COVID-19, per la qual cosa, pròximament seran publicades i s’obrirà la convocatòria pertinent.

Es tracta d’un ajut que vol donar suport al conjunt del teixit industrial de Valls que han tingut un descens de l’activitat de més del 30% en el 2020, respecte del 2019. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Valls en una de les activitats incloses en la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) detallades a l’annex 1 de les bases, que podeu trobar en aquest enllaç

Totes les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

  1. a) Haver patit una reducció de l’activitat superior al 30 % en el 2020, respecte del 2019.
  2. b) Tenir seu social o operativa a Valls.
  3. c) Estar donades d’alta i en funcionament, amb la llicència d’activitat vigent i actualitzada a l’Ajuntament de Valls.

La subvenció consisteix en una aportació única de 1000 euros per beneficiari.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT o fins exhaurir els fons.

Les sol·licituds d’ajut es formalitzaran i es presentaran complimentant el formulari que estarà disponible al web de l’Ajuntament de Valls i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica del consistori.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic gerencia@cambravalls.com o bé per telèfon al 977 600 909.

També et pot interessar