Francesc Moix, nou president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Valls

Un dels principals objectius de la nova associació és modernitzar el Polígon i convertir-lo en un Polígon Eco-sostenible i Verd de referència. Des de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls es portarà la secretaria tècnica i la gestió operativa de l’ASSEM.

El passat 1 de desembre es va presentar la renovada junta de l’Associació d’empresaris del polígon Industrial de Valls (ASSEM) amb Francesc Moix Albaiges al capdavant. Jordi Andreu i Anna Pastor n’assumeixen la vicepresidència. Des de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls es portarà la secretaria tècnica i la gestió operativa de l’ASSEM.

L’acte de presentació es va dura a terme a la Cambra de Comerç de Valls des d’on es porta la secretaria tècnica i la gestió operativa de l’ASSEM.

Tot seguit teniu detallats els objectius, les actuacions immediates i les accions estratègiques de l’Assocaicaió.

OBJECTIUS:

 1. Representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals de les empreses i propietaris amb seu al Polígon Industrial de Valls
 2. Fomentar les actuacions conjuntes, teixir aliances i establir sinèrgies entre els nostres associats.
 3. Ser l’interlocutor vàlid amb l’Ajuntament i la resta d’Administracions representant les empreses i propietaris del Polígon Industrial de Valls.
 4. Posar en valor el Polígon Industrial de Valls com a motor de generació econòmica per la ciutat.
 5. Modernitzar el Polígon, convertir-lo en un Polígon Eco-sostenible de referència i que tingui tots els serveis en bon estat per les empreses

ACTUACIONS IMMEDIATES:

 1. Promourem la realització d’un estudi sobre la situació actual del polígon industrial de Valls: Necessitem conèixer l’estat real dels equipaments, infraestructures i recursos i saber les demandes i necessitats de les empreses.
 2. Liderarem, promourem i exigirem que es realitzi un Pla immediat d’Actuació al Polígon: Hem detectat unes problemàtiques comuns a moltes empreses i espais del polígon que no ens permeten desenvolupar l’activitat empresarial correctament, com per exemple:
  1. Model de Gestió de l’impost de la brossa
  2. Mal estat de moltes voreres i paviment
  3. Manca d’il·luminació en molts punts del polígon
  4. Manca de fibra òptica
  5. Deixalles i residus procedents dels camioners que estacionen al Polígon
  6. Millores en els accessos i les comunicacions polígons.
  7. Altres
 3. Reunió amb l’Alcaldessa: Demanarem una reunió amb l’Alcadessa per tal de presentar-nos com a nova junta i presentar-li el projecte que tenim pel polígon. Necessitem la implicació de l’Ajuntament de Valls per tal de poder tirar endavant amb les actuacions i els projectes.
 4. Signatura d’un conveni amb la Cambra de Comerç i Indústria de Valls: Des de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls es portarà la secretaria tècnica i la gestió operativa de l’ASSEM. En aquest sentit signarem un conveni on es regularà aquesta col·laboració.

ACCIONS ESTRATÈGIQUES:

 1. Volem convertir el polígon industrial de Valls en un polígon eco-sostenible i verd de referència: Treballarem per impulsar l’economia circular a les empreses i la sostenibilitat del nostre Polígon, la promoció dels combustibles no fòssils (hidrogen verd)  i la gestió sostenible de residus i reaprofitament dels mateixos
 2. Impulsarem la creació i la consolidació de noves infraestructures: Importància de la construcció d’una estació multimodal ferroviària de mercaderies propera al polígon de Valls. Millorar els accessos per carretera i desdoblar les carreteres fins a les sortides a l’AP-2 i l’A-27. Demanar la instal·lació d’una estació d’ITV al Polígon.
 3. Definirem una política comercial i d’associats adaptada a tots els tipus d’empresa: Volem agrupar totes les empreses del polígon i establir sinèrgies entre elles. Junts som més forts. La política d’associats es farà adaptada a la realitat de cada empresa. Hem de ser l’únic interlocutor vàlid amb l’Administració per aconseguir el Polígon que volem.
 4. Treballarem per aconseguir un SMART Polígon amb tots els serveis: Treballar per implementar les millores tecnològiques, 5G, seguretat,
 5. Planificarem el Polígon del futur: Idearem projectes a llarg termini paral·lelament amb la gestió del dia a dia. Estudiar les oportunitats i les accions per aconseguir en un futur crear una comunitat energètica, treballar per una gestió mancomunada entre empreses, establir col·laboracions amb altres polígons, …)
 6. Treballarem per crear una futura APEU’s (Àrea de Promoció Econòmica Urbana): Estarem en contacte amb la UPIC i la Generalitat de Catalunya per constituir-nos com una APEU.
També et pot interessar