La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, participa a la Comissió d’Internacionalització de les cambres catalanes

Les cambres catalanes demanen que el Govern s’impliqui en les demandes del sector productiu pel que fa a les dificultats actuals de proveïment, derivada del cost dels nòlits, i la manca de matèries primeres.

El dimarts 21 de setembre, la Comissió d’Internacionalització i Relacions amb la UE del Consell General de Cambres de Catalunya s’ha reunit amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina. Els representants de les 13 cambres catalanes han tingut l’oportunitat, via reunió telemàtica, de fer arribar les seves inquietuds, dubtes i propostes pel que fa a aspectes relacionats amb la internacionalització de les empreses catalanes, que impacten directament en la seva competitivitat i en la del país.

El president de la Comissió d’Internacionalització de les cambres catalanes i també president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich, ha introduït a la Consellera alguns dels aspectes prioritaris per al teixit empresarial català en matèria d’internacionalització i posicionament del país a l’exterior.

Problemes en el proveïment: costos dels nòlits i manca de matèries primeres

Les cambres catalanes han remarcat a Victòria Alsina les greus conseqüències que es deriven de les dificultats de la cadena de proveïment, tant pel que fa al transport marítim internacional, els costos dels nòlits i disponibilitat de vaixells, com en la manca de matèries primeres i productes intermedis, com és el cas de l’electrònica. Un fet que, tal com ha esmentat Ramon Alberich: “es tradueix en una afectació del comerç internacional i del comerç interior, amb un increment de preus que es trasllada a la inflació, per sobre del 3%, així com també aturades intermitents en la producció en alguns sectors industrials”.

Per aquest motiu, el Consell General de Cambres ha demanat la implicació del Govern en aquestes demandes, així com establir un diàleg amb la Unió Europea per recuperar les capacitats productives en matèries primeres que s’han reduït en les últimes dècades i aconseguir una reducció de l’actual dependència d’Europa d’altres mercats globals.

Les cambres catalanes també han remarcat que cal que la UE, a més de posar el focus en sectors estratègics com la Salut, les tecnologies renovables, la mobilitat, etc. Aposti també per la resta de sectors productius i el comerç. En aquesta via, s’ha valorat la possibilitat de marcar una estratègia de reunions i actuacions amb el suport de la delegació del Govern a Brussel·les i la participació de les cambres catalanes en la conferència sobre el futur d’Europa, un procés participatiu que s’ha obert des de la UE.

Sinèrgies entre el Pla d’Internacionalització de les cambres catalanes i la promoció internacional de Catalunya

En el marc d’aquesta reunió, s’han trobat sinèrgies entre el Pla d’Internacionalització de les cambres i l’actuació del Govern per a projecció internacional de país. En aquest sentit, el Consell General de Cambres de Catalunya i la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert han acordat explorar aquestes vies de col·laboració.

D’altra banda, la Comissió d’Internacionalització de les cambres ha proposat l’establiment de trobades regulars amb consolats, ambaixades, Delegats del Govern, etc. per treballar conjuntament en el foment d’accions d’internacionalització de les empreses catalanes.

Preocupació de les cambres per l’enfocament de la proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans

Una altra de les preocupacions que les cambres catalanes han traslladat a la Consellera és l’enfocament actual de la proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans.

En aquest sentit, i sempre prioritzant per sobre de tot els Drets Humans, el plantejament suposa una desconsideració a totes les empreses amb activitat de comerç internacional, ja que d’inici es posa en dubte que la seva activitat respecti els Drets Humans, els recursos naturals i contextos socials de desigualtat.

Les cambres catalanes, que temps enrere va elaborar una guia de la internacionalització responsable de les pimes, consideren que cal un enfocament proactiu i així ho han fet arribar a la consellera Alsina, amb la participació del teixit empresarial, ja que l’actual plantejament pot comportar la persecució injusta de diferents empreses que compleixen amb tots els requisits que marca la legislació actualment i en matèria de drets humans. Cal dotar a les empreses de recursos per facilitar i promoure la internacionalització responsable i no establir mesures que poden generar tensions i frenar el foment del comerç internacional entre les empreses.

Les cambres catalanes celebren que un dels eixos vertebradors del Govern en matèria d’Acció Exterior sigui col·laborar amb la societat civil organitzada en el foment de la internacionalització

El Consell General de Cambres de Catalunya ha valorat positivament que un dels eixos vertebradors de Govern en matèria d’Acció Exterior sigui la consolidació de l’activitat internacional de les empreses catalanes, en coordinació amb ACCIÓ, la resta de departaments, el teixit empresarial, els municipis, les organitzacions supramunicipals i la societat civil organitzada, on les tretze cambres catalanes hi puguin tenir un paper important.

Nota de Premsa Consell General de Cambres de Catalunya

També et pot interessar