SCA Signa el Conveni d’FP Dual en Mecatrònica Industrial amb IES Jaume Huguet

SCA SIGNA EL CONVENI D’FP DUAL EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL AMB L’INSTITUT JAUME HUGUET DE VALLS

La signatura es va fer a la planta que SCA té a Puigpelat

L’Institut Jaume Huguet, consolida i reafirma el seu lideratge en la formació professional a Valls.  Dijous dia 10, el Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Melcior Arcarons, va signar conjuntament amb els responsables de l’empresa SCA, Josep Antoni Mata i Serafín Borreguero, el conveni de col.laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, i SCA Hygiene Products, SL  per promoure i impulsar la formació professional Dual, al cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica Industrial a l’Institut Jaume Huguet de Valls.

SCA Present i Futur

SCA és una Companyia líder mundial en productes d’higiene i forestals que desenvolupa i fabrica articles per la cura personal, paper tissue i productes forestals.  Les vendes les realitza a uns 100 països.  SCA compta amb marques ben posicionades, incloent les marques globlas TENA i Tork, i regionals com Lotus, Libresse, Tempo i Libero.  Al ser el major propietari de bosc, a títol privat, a Europa, SCA dóna una gran importància a la gestió sostenible dels recursos forestals.  El Grup compta amb uns 36.000 empleats i les seves ventes al 2012 van arribar als 9.800 milions d’euros.  SCA va ser fundada al 1929, la seva seu es troba a Estocolm, Suècia, i forma part de l’índex NASDAQ OMX Stockholm.  L’origen d’SCA a l’Alt Camp es remunta l’any 1998 quan va absorbir la paperera “Industrial y Comercial Papelera Jamago, S.A.”, (propietaria de Manipulados Marpo, S.A.) de la Riba i Puigpelat.  Des d’aleshores, el fabricant de paper suec, ha anat invertint a la planta de Puigpelat, on actualment dóna feina a més de 400 persones.

Lideratge a la Formació Professional de Valls

            Així, tal com va constatar el Director General de Formació Professional, Melcior Arcarons, l’Institut Jaume Huguet de Valls fa el primer pas en l’oferta de Formació Professional Dual a Valls, fent-la més propera a les empreses, adaptant-la a les seves necessitats i col.laborant així en la millora de l’ocupabilitat dels seus alumnes.  D’aquesta manera, l’Institut Jaume Huguet, reafirma el seu compromís de proximitat amb el món empresarial i el seu lideratge com a centre a la ciutat.  Arcarons també va destacar que tal com està fent el Jaume Huguet, en el desenvolupament de l’oferta de la formació professional és necessari donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques del moment i de cada territori; per això, cal disposar d’unes ofertes formatives ajustades a les competències professionals que demana el sistema educatiu.

Alhora els responsables d’SCA van manifestar el seu compromís en la promoció de la formació professional, concretat en el camp de la Mecatrònica Industrial, per millorar la qualificació professional del personal treballador del sector.  Així SCA es compromet a oferir un nombre d’estades a la seva empresa, amb beca retributiva, -l’alumnat cobra mentre s’està formant-, per a garantir que un grup d’alumnes que cursi el cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica Industrial realitzi la formació dual a la seva planta de Puigpelat.  En aquest sentit, amb les diferents posicions de treball que oferirà la multinacional SCA a l’alumnat participant a la formació dual, es garanteix ampliament que s’adquiriran competències en diferents tecnologies d’automatització, sistemes productius, sistemes elèctrics, mecànics, hidràulics, neumàtics, i altres competències relacionades amb l’automatització i el manteniment industrial.

Jordi Tuset, director de l’Institut Jaume Huguet, va destacar que aquest conveni també ha de permetre impulsar la transferència tecnològica i del coneixement, per desenvolupar treballs tècnics i elaborar projectes innovadors que puguin ser utilitzats posteriorment per l’empresa.  Alhora, Tuset va voler posar de relleu que és una excel.lent oportunitat pels alumnes que hi participin, doncs podran formar-se en una de les plantes líder del seu sector.

L’acte de la signatura del conveni va anar precedit de la projecció d’un vídeo explicatiu de la missió i els valors de l’empresa SCA.  Seguidament el Responsable de l’Student Program, Pere Marc Franquet, va explicar aquest ambiciós programa de formació i desenvolupament que es dedica a capacitar i acompanyar els joves durant els seus periodes de pràctiques, tant en l’àmbit de Formació Professional com universitari.  Per tant, aquest programa i els seus recursos seran els encarregats de gestionar la Formació Dual dins l’organització.  A l’acte hi van assistir, juntament amb els representants de l’empresa i els caps de Producció de la Planta, representants de l’Institut Jaume Huguet, una representació dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, i de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.

La Formació Professional al Jaume Huguet

            Aprendre treballant, i a més amb una beca retributiva.  Són múltiples les avantatges que té la Formació Professional Dual.  D’una banda, permet a l’empresa recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en els seus processos i cultura empresarial.  D’altra banda permet a l’alumne compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.  L’Institut Jaume Huguet, imparteix una dotzena de cicles formatius de formació professional, de diferents famílies, tan de serveis com industrials i treballa per incrementar la seva oferta de Formació Professional Dual atenent a les demandes tan de les empreses com de l’alumnat.

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, és la titular de la Fundació Antiga Escola Professional de Valls “ANESPRO” que promociona les pràctiques dels alumnes a les empreses, disposa del programa de les Cambres Catalanes E+E, Escola-Empresa, i per conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està impulsant la Formació Dual entre les empreses.  SCA ha sigut la primera empresa de la demarcació de la Cambra, en desenvolupar, en règim d’alternança i amb Formació Dual, el cicle formatiu de Grau Superior.  Seguiran d’altres empreses de la comarca.

SCA Signa el Conveni FP Dual

SCA Signa el Conveni d
També et pot interessar