Talent i dimensió

El nostre país viu un moment de projecció empresarial apassionant. Tots els indicadors apunten a un creixement econòmic per sobre de la mitja espanyola i europea. No obstant això, els beneficis empresarials no són els esperats; les empreses no es guanyen la vida, i els empresaris tampoc. En definitiva, el model no acaba de funcionar.

Estem immersos en una economia globalitzada que ens marca un ritme sovint oposat als interessos del territori. Seria bo ocupar-nos de replantejar aquest model, posant especial èmfasi en la protecció i promoció de les empreses del mateix territori i dels productes i serveis que fabriquen i ofereixen. No és només qüestió de sumar esforços; invertir en les empreses properes comporta, immediatament, beneficis al territori.

És per aquest motiu que hem d’esforçar-nos a definir el nostre futur d’una manera clara i decidida. Si volem ser industrials (com han decidit, per exemple els municipis amb polígons industrials de l’àrea de la Cambra de Comerç de Valls) cal que generem les condicions necessàries per fer-ho possible, no només en infraestructures viàries i ferroviàries, cal invertir en talent. Hem de potenciar la formació professional industrial, sobretot amb els programes duals (formació amb pràctiques a l’empresa) dels quals les Cambres de Comerç han estat pioneres i saben com dur-los a terme. Potser cal pensar en els models d’universitats politècniques que hi ha al centre d’Europa, i potser cal reorientar algun grau per fer-los més propers a les indústries tecnològiques. Tot plegat es pot aconseguir invertint en programes que ajudin a motivar el jovent, ja des de l’ESO, a orientar-se cap a carreres i especialitats relacionades amb les activitats industrials implantades al territori, que, en definitiva són la font més estable de treball de qualitat al qual tenen accés.

Invertir en coneixement és potenciar l’única matèria primera de què disposem al nostre país. Hem d’exportar creativitat i estratègia, retenint i captant talent al territori dotant-nos de la dimensió necessària per poder ser el màxim de competitius.

Entre tots hem de construir un país socialment més intel·ligent i empresarialment més ric.

Josep M Rovira i Valls

President de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls

4 de juliol de 2019

També et pot interessar