Veient la categoria

Serveis Cambra

Reempresa

Reempresa, un nou servei de la Cambra de Valls Però, què és la Reempresa? Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase…
Llegeix més...

Diagnòstics d’Innovació Comercial (2021)

Programa de Comerç Minorista- Diagnòstic d'innovació comercial. Convocatòria 2021. Amb l’assessorament de la Cambra de Valls, en el marc del Programa de Suport al Comerç, pots disposar d’una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i elaborar un informe gratuït amb recomanacions que potenciïn la competitivitat de…
Llegeix més...

#EmpresaAjudaEmpresa

Empresa Ajuda Empresa L'Àrea de Valls, de la demarcació de la Cambra de Comerç de Valls, és una Àrea amb economia diversificada: Indústria, Comerç, Agricultura, Turisme, Serveis ... i cada sector, també molt diversificat, amb indústries, comerços, serveis de les més diverses especialitats i rams. La Cambra ha posat en marxa la campanya #EmpresaAjudaEmpresa que pretén fomentar que les…
Llegeix més...

#QueCapEmpresaTanqui

Que cap empresa tanqui La Cambra de Comerç de Valls amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial en uns moments tan difícils i futur incert, en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, ha decidit engegar aquest projecte que té com a objectiu aconseguir la informació de l'estat actual de les empreses i saber les seves perspectives econòmiques dels pròxims…
Llegeix més...

Coronavirus

<!----> Actualització documents (26 de setembre de 2020) 1- Cambra de Comerç de Valls: 20-05-2020 - Conferència Àngel Segarra de Roca Junyent: MESURES FISCALS A TENIR EN COMPTE PER IMPULSAR LA REPRESA DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DESPRÉS DEL COVID 19. 02-04-2020 - La Cambra fa una crida a pimes i autònoms perquè demanin l’ajornament d’impostos i garantir així un mínim…
Llegeix més...

Camerdata

Les bases de dades d'empreses són bàsiques per contactar amb potencials clients. A través de les bases de dades de Camerdata, facilitem informació bàsica d'empreses per poder identificar i localitzar nous clients, realitzar cerques i segmentacions per preparar campanyes de màrqueting, buscar nous proveïdors i conèixer millor a la seva competència,... Llistat d’empreses de la demarcació de…
Llegeix més...

Servei d’optimització energètica

El Servei de Prediagnòstic Energètic inclou: Anàlisi energètica dels consums i costos energètics. Definició dels ratis energètics de l’empresa i comparativa amb els ratis d’empreses de tipologia similar. Eficiència tarifària (optimització de contractació energètica); situació del subministrament i contractació energètica, potència contractada, energia reactiva, distribució percentual…
Llegeix més...

Servei de tramitació d’ajuts energètics

(PRESSUPOST) Inclou: Assessorar sobre les opcions de subvenció a les que pot optar el seu projecte, a nivell municipal, autonòmic, nacional o europeu, així com les limitacions i compromisos que comporta la seva concessió per a l’empresa. Elaboració de la documentació tècnica, econòmica i administrativa necessària per sol·licitar la subvenció. Tramitació de la subvenció: presentació…
Llegeix més...

Servei de gestió energètica

(PRESSUPOST) Monotorització mensual del consum energètic mitjançant el seguiment de les factures (consum i cost), es verifiquen els preus signats i alertes davant excessos i desviacions; Comunicats mensuals d’estat i seguiment. A final del servei es realitzarà un informe final. Informació de subvencions en l’àmbit energètic. Seguiment dels principals ratis energètics de l’empresa i es…
Llegeix més...

Servei de contractació energètica

(PRESSUPOST) Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats…
Llegeix més...

Punt d’assessorament energètic

(GRATUÏT) La Cambra com a entitat col·laboradora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ofereix a les empreses gratuïtament un servei d’assessorament energètic amb l’objectiu d’informar i orientar les empreses cap a una optimització del seus recursos amb la gestió eficient de l’energia (contractació de l’energia, legislació i normativa, ajuts...) La Cambra també organitza jornades…
Llegeix més...

Eficiència energètica

La Cambra de Comerç de Valls us assessora i us ofereix una línia de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l’eficiència energètica i reduir costos. Avantatge que us oferim, tenim un criteri independent, no ens trobem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure, ni amb cap fabricant, ni tecnologia existent. Beneficis per l’empresa. Reducció de costos…
Llegeix més...