Veient la categoria

Eficiència energètica

Servei de Comunicació i Premsa

La comunicació empresarial és un element cabdal per donar a conèixer les activitats i productes, projectes i estratègies. Des de la Cambra us oferim un servei integral de premsa i comunicació en funció de les necessitats comunicatives que tingueu: Elaboració de Comunicats de premsa i difusió als mitjans de comunicació: llançament d'un nou producte/servei, inauguració d'una nova seu, plans…
Llegeix més...

Servei d’optimització energètica

El Servei de Prediagnòstic Energètic inclou: Anàlisi energètica dels consums i costos energètics. Definició dels ratis energètics de l’empresa i comparativa amb els ratis d’empreses de tipologia similar. Eficiència tarifària (optimització de contractació energètica); situació del subministrament i contractació energètica, potència contractada, energia reactiva, distribució percentual…
Llegeix més...

Servei de tramitació d’ajuts energètics

(PRESSUPOST) Inclou: Assessorar sobre les opcions de subvenció a les que pot optar el seu projecte, a nivell municipal, autonòmic, nacional o europeu, així com les limitacions i compromisos que comporta la seva concessió per a l’empresa. Elaboració de la documentació tècnica, econòmica i administrativa necessària per sol·licitar la subvenció. Tramitació de la subvenció: presentació…
Llegeix més...

Servei de gestió energètica

(PRESSUPOST) Monotorització mensual del consum energètic mitjançant el seguiment de les factures (consum i cost), es verifiquen els preus signats i alertes davant excessos i desviacions; Comunicats mensuals d’estat i seguiment. A final del servei es realitzarà un informe final. Informació de subvencions en l’àmbit energètic. Seguiment dels principals ratis energètics de l’empresa i es…
Llegeix més...

Servei de contractació energètica

(PRESSUPOST) Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats…
Llegeix més...

Punt d’assessorament energètic

(GRATUÏT) La Cambra com a entitat col·laboradora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ofereix a les empreses gratuïtament un servei d’assessorament energètic amb l’objectiu d’informar i orientar les empreses cap a una optimització del seus recursos amb la gestió eficient de l’energia (contractació de l’energia, legislació i normativa, ajuts...) La Cambra també organitza jornades…
Llegeix més...